Zdravstveno vzgojne vsebine

Zdravju ljudje pripisujemo visoko mesto na lestvici vrednot. Ob tem, vsaj dokler smo zdravi, radi pozabljamo na dejstvo, da zdravje ni nekaj kar nam je dano samo po sebi, za vselej podarjeno. Res je, da je človekov vpliv na zdravje omejen, vendar je večina današnjih zdravstvenih problemov izrazito, nekaj pa vsaj delno, povezanih z načinom življenja.To pomeni, da smo ljudje za svoje zdravje moralno odgovorni. Zdravo življenje pomeni, da je človek dolžan zavestno narediti vse kar more in zmore za zdravje na telesnem, duševnem in medčloveškem/ medosebnem področju.
Žal pa je motiv, ki nas usmerja v zdrav življenjski slog prepogosto bolezen, zelo redko zdravje. Z zdravstveno vzgojo in s svetovanjem za zdravje skušamo v Zdravstveno vzgojnem centru Velenje ljudi usmerjati k odgovornemu ravnanju do zdravja. Predvsem želimo poudariti pomembnost gibanja – telesne dejavnosti, zdrave prehrane, vzdrževanja primerne telesne teže, življenja brez razvad, ki lahko privedejo v odvisnost, zadosti počitka in spanja, obvladovanja stresnih situacij in vzdrževanjem stika z naravo in negovanje dobrih medosebnih odnosov na vseh ravneh življenja.

Z objavljenimi članki, zloženkami in nasveti vam na enostaven način želimo približati osnove zdravega življenja.