Zdravniško društvo

ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO VELENJE
Naslov: Vodnikova 1, 3320 Velenje

Predsednik

Zdenko Kikec,
dr. med. specialist internist
E – mail:zdenko.kikec@guest.arnes.si

PODATKI O SLOVENSKEM ZDRAVNIŠKEM DRUŠTVU

Slovensko zdravniško društvo je eno najstarejših srednjeevropskih zdravniških organizacij, saj deluje že od leta 1861. Slovensko zdravniško društvo (SZD) predstavlja prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko združenje zdravnikov, zobozdravnikov in študentov zadnjega letnika medicinske fakultete, ki delujejo v Republiki Sloveniji. Vanj se lahko vključujejo tudi slovenski zdravniki in zobozdravniki iz zamejstva in tujine ter posamezni tuji zdravniki, ki so tesneje povezani z zdravništvom v Sloveniji. Ključni cilj delovanja SZD je predvsem prenos strokovnih spoznanj in sodobne medicinske doktrine slovenskim zdravnikom ter povezava slovenske medicinske znanosti s svetom. Slovensko zdravniško društvo je član Svetovnega zdravniškega združenja (World medical Association) in Evropskega foruma zdravniških društev in WHO, njegova strokovna združenja, društva in sekcije pa so včlanjene v Union European des Medicin Specialiste (UEMS)

NOVI KORONAVIRUS (2019-nCoV, SARS-CoV-2)

Aleksandra Krznar, dr. med., specialistka infektologije, Vodja Komisije za preprečevanje okužb TD

Predavanje Zdravniškega društva Velenje, 5.3.2020

 

Številke primerov okužb z novim koronavirusom se spreminjajo iz ure v ure, zato nekaj naslovov, kjer se podatki dnevno oziroma celo večkrat dnevno posodabljajo:

NIJZ : https://www.nijz.si/sl/koronavirus-zdravstveni-delavci

Predavanje o koronavirusu 20.2.2020: https://www.youtube.com/watch?v=v5WHRMQJWyY

Prikaz uporabe osebne varovalne opreme: https://www.youtube.com/watch?v=2CHyP3jMbRs

Vlada RS in Ministrstvo za zdravje: https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/

ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/