Štipendije

Štipendiranje izvajamo na podlagi prijave v okviru javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem (RaSr – Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.).

Štipendiranje zadnjih dveh letnikov študija in dodatno leto (absolventski stalež).

V času štipendiranja študent opravi 160 ur obvezne prakse (določeno s pogodbo o štipendiranju) za kar dobi plačilo in pri čemer ima možnost spoznati področja dela v ZD Velenje.

Vsako študijsko leto razpišemo 2 mesti za štipendiranje.

Štipendist se s pogodbo o štipendiranju zaveže, da se bo po zaključku študija in opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu (zdravniki) oz. po zaključku študija (ostali) zaposlil pri delodajalcu, ki ga je štipendiral, najmanj za čas trajanja štipendiranja.

Štipendija 400 evrov/mesec.

Velikost pisave
Barvni kontrast