Reševalna postaja

Reševalna postaja

Vodja postje

Damijan Ločičnik

zdr. tehnik, npk

Telefon: 03 899 55 06
E – mail: damijan.locicnik@zd-velenje.si

Reševalna služba Zdravstvenega doma Velenje, zagotavlja reševalne prevoze vse dni v letu – neprekinjeno. Telefonska številka: 03/899-54-78.
Na tej telefonski številki sprejemamo  naročila za nenujne reševalne prevoze. Pomembno  je, da predvideni prevoz naročite vsaj en dan prej. Za vse naročene prevoze, pa je obvezno imeti veljaven nalog za prevoz.