Reševalna postaja

TD Velenje

Reševalna služba Zdravstvenega doma Velenje, zagotavlja reševalne prevoze vse dni v letu – neprekinjeno.

Na telefonski številki 03/899 54 78 sprejemamo  naročila za nenujne reševalne prevoze. Pomembno  je, da predvideni prevoz naročite vsaj en dan prej. Za vse naročene prevoze, pa je obvezno imeti veljaven nalog za prevoz.

Vodja postje

Damijan Ločičnik

zdr. tehnik, npk

Telefon: 03 899 55 06
E – mail: damijan.locicnik@zd-velenje.si

Reševalna služba (SNSP) opravlja tudi prevoze, kjer je bolnik samoplačnik.

Samoplačniki so tisti bolniki, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Bolnik je samoplačnik tudi v primeru, kadar zavarovalnica ne krije stroška prevoza. To so predvsem prevozi, ki se izvajajo na željo bolnika ali svojcev (premestitve iz bolnišnic, ki se nahajajo v tujini, ali odvozi bolnikov iz naših bolnišnic v tujino). Prav tako so samoplačniki prevoza tisti, ki premeščajo svojca od doma v dom za varstvo odraslih.

Strošek prevoza se obračuna po ceni km. Ob naročilu prevoza, opisu za kakšen prevoz gre, lokacija oziroma relacija prevoza, ali bo prevoz opravil en reševalec, ali bo potrebno spremstvo zdravstvenega delavca, se pripravi ponudba.

Naročnikom samoplačniškega prevoza omogočimo, da lahko spremljajo svojca v reševalnem vozilu. V primeru potrebe po omenjenem prevozu pokličite na tel. 03 899 54 78.

Velikost pisave
Barvni kontrast