Zagotavljanje kakovosti

V Enoti za laboratorijsko medicino ZD Velenje se zavedamo, da je kakovost preiskav, ki se v laboratoriju izvajajo, pomemben člen pri postavljanju diagnoze, odločitvi za terapijo in spremljanju terapije naših preiskovancev. Zato uporabnikom nudimo storitve, ki izpolnjujejo cilj našega sistema kakovosti v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, UL. Št. 64, 11. 6. 2004, saj ima laboratorij dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (Številka: 0600-114/2016-17).

  • Kakovost preiskav zagotavljamo z vsakodnevnim izvajanjem kontrole analizatorjev z ustreznimi komercialnimi kontrolami (notranja kontrola).
  • Sodelujemo v zunanji republiški kontroli kakovosti SNEQAS (Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti) ter v mednarodni kontroli RIQAS (The Randox International Quality Assessment Scheme).

Zaposleni nenehno izpopolnjujemo svoje strokovno znanje z rednim vključevanjem v izpopolnjevanja doma in v tujini in sodelujemo v uveljavljenih medlaboratorijskih primerjalnih shemah. Redno spremljamo sodobno literaturo, skrbimo za posodabljanje opreme, delovnih prostorov, analiznih metod in optimizacijo dela. Pri svojem delu delujemo nepristransko, neodvisno in pošteno. Zaposleni spoštujemo načelo zaupnosti vseh podatkov v zvezi z dejavnostjo, ki jo opravljamo za naše stranke. Pri izvajanju del in nalog smo neodvisni od komercialnih, finančnih in drugih vplivov.