Delovna terapija v razvojni ambulanti

O programu

Delovni terapevt s specifičnimi delovnoterapevtskimi tehnikami, metodami in pristopi  pomaga otroku,  da se čim uspešneje vključi v vsakdanje življenje in uspešno izvaja dejavnosti/aktivnosti, ki jih želi ali se le te od njega pričakujejo na področju skrbi zase, igre in prostega časa ter šolskih veščin. Delovna terapija je individualno prilagojena otrokovim potrebam in sposobnostim. Njen cilj pa je spodbuditi razvoj otroka na vseh področjih ter pomagati družini pri izvajanju vsakodnevnih dejavnosti.

V Razvojni ambulanti je delovni terapevt član interdisciplinarnega tima. Delovni terapevt svetuje in pomaga, da otrok med igro razvija domišljijo, doživlja uspeh, je ustvarjalen in se uči. Vodilo terapije je igra, ki je osnovno sredstvo preko katerega otrok spoznava svet ter se ustrezno odziva na dražljaje iz okolja in telesa. Terapija temelji na izbiri položaja za igro, igrače in stopnjevanja zahtevnosti igre. Skozi igro spodbujamo otrokov gibalni, kognitivni, čustveni in socialni razvoj.

Ko otrok odrašča, postane skrb zase vse bolj pomembna. Delovni terapevt pomaga otroku in njegovi družini razviti spretnosti in tehnike za lažje in samostojnejše opravljanje dnevnih aktivnosti, kot so hranjenje, osebna nega, oblačenje, uporaba stranišča. Delovni terapevt svetuje prilagoditve domačega in vrtčevskega/šolskega okolja ter svetuje pripomočke za lažje in samostojnejše opravljanje dnevnih aktivnosti. Zato je sodelovanje s starši in otrokovimi vzgojitelji/učitelji bistvenega pomena za otrokov uspeh.

Delovni terapevti v Razvojni ambulanti s pomočjo Bobath RNO koncepta in metode senzorne integracije spodbujamo razvoj:

• grobe motorike in koordinacije,
• fine motorike,
• grafomotorike,
• ravnotežja,
• zmožnost usmerjanja in vzdrževanja pozornosti,
• igre,
• socializacije,
• senzorike,
• samostojnosti v dnevnih aktivnostih (oblačenje, hranjenje, osebna nega).

Kontakti

Jerneja Čretnik,
dipl. del. ter. s specialnimi znanji, terapevt senzorne integracije
Telefon: 03/ 899 55 80
E – mail: delovna.terapija@zd-velenje.si

Klavdija Sedovnik,
dipl. del. ter. s specialnimi znanji, RNO terapevt
Telefon: 03/ 899 55 80
E – mail: delovna.terapija@zd-velenje.si

Delovni čas

Ponedeljek

06.30 – 14.30

12.00 – 20.00

Torek

06.30 – 14.30

12.00 – 20.00

Sreda

06.30 – 14.30

12.00 – 20.00

Četrtek

06.30 – 14.30

12.00 – 20.00

Petek

06.30 – 14.30

 

MALICA:
dopoldan od 10.00-10.30;
popoldan od 16.00-16.30.

Naročanje

Naročite se lahko v delovnem času osebno, po telefonu ali po elektronski pošti. Ob sobotah, nedeljah in praznikih ne delajo.

ČAKALNA DOBA:
približno 30 dni.