Delovna terapija v centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)

O programu

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki s specifičnimi pristopi  pomaga otroku in mladostniku na področju duševnega zdravja,  da se čim bolj uspešno vključi v vsakdanje življenje in uspešno izvaja aktivnosti, ki jih želi ali se le te od njega pričakujejo na področju skrbi zase, igre in prostega časa ter šolskih veščin. Delovna terapija je individualno prilagojena otrokovim potrebam in sposobnostim.

Igra je otrokova osnovna dejavnost  in potreba vsakega  za normalni psihični in fizični razvoj preko katere otrok spoznava svet. Kot svojevrstna aktivnost je najbolj primerna otrokovi naravi in osnovnim zakonitostim njegovega razvoja. Izbira in način otrokovega igranja so odvisni od njegove trenutne razvojne stopnje (gibalnih in kognitivnih sposobnosti, emocionalne in socialne zrelosti), po drugi strani pa igra vpliva na to, da otrok v razvoju napreduje.

Delovni terapevt skozi igro  otroka vodi in usmerja, da otrok kljub omejitvam pridobi potrebne spretnosti z ali brez uporabe različnih pripomočkov in/ali prilagoditev okolja. Delovni terapevt svetuje kakšno igračo (velikost, material, zahtevnost igre), v kakšnem položaju naj se otrok igra  in kako stopnjevati zahtevnost igre/aktivnosti. V terapevtski situaciji z delovno terapijo pomagamo, da se otrok skozi igro uči, je ustvarjalen, razvija domišljijo in doživlja uspeh. Terapevt otroka spodbuja, da razvija lastne interese ter se vključuje v igro z sovrstniki.

Ko otrok odrašča, postane skrb zase vse bolj pomembna. Otroku delovni terapevt pomaga razviti spretnosti in tehnike za lažje opravljanje dnevnih aktivnosti kot so hranjenje, osebna nega, oblačenje, uporaba stranišča. Svetuje prilagoditve okolja in pripomočke za lažje in samostojnejše opravljanje dnevnih aktivnosti.

Delovni terapevt v predšolskem in šolskem obdobju svetuje in sodeluje s starši, vzgojitelj in učitelji. Svetuje strategije in prilagoditve, da bo otrok uspešen pri šolskih veščinah kot je pisanje, rezanje s škarjami, skrb za šolske potrebščine, sledenje učni snovi in opravljanje domačih nalog.

Delovni terapevt vzpodbuja razvoj:

  • grobe motorike in koordinacije,
  • fine motorike,
  • grafomotorike,
  • ravnotežja,
  • zmožnost usmerjanja in vzdrževanja pozornosti,
  • igre,
  • socializacije,
  • senzorike,
  • samostojnosti v dnevnih aktivnostih (oblačenje, hranjenje, osebna nega).

Kontakti

Mojca Potočnik,
dipl. del. ter. s specialnimi znanji, terapevt senzorne integracije
Telefon: 03 899-56-51
E – mail: mojca.potocnik@zd-velenje.si

Delovni čas

Ponedeljek

12.00 – 20.00

Torek

12.00 – 20.00

Sreda

06.30 – 14.30

Četrtek

06.30 – 14.30

Petek

06.30 – 14.30

 

MALICA:
dopoldan od 10.00-10.30;
popoldan od 16.00-16.30.

Naročanje

Naročite se lahko v delovnem času osebno, po telefonu ali po elektronski pošti. Ob sobotah, nedeljah in praznikih ne delajo.

ČAKALNA DOBA:
približno 30 dni.