Delovna terapija

ZD Velenje

Delovna terapija je zdravstvena stroka, katere cilj je omogočiti posamezniku vključevanje v njemu smiselne dejavnosti/aktivnosti, s katerimi se izboljšuje njegovo zdravstveno stanje na področju telesnih funkcij, struktur in zgradb ter dejavnosti. V delovni terapiji z individualnim strokovnim pristopom obravnavamo posameznike v različnih življenjskih obdobjih, da lahko kljub zdravstvenim težavam živijo polno in kvalitetno življenje.

Delovna terapija deluje celostno, s postopnim zadovoljevanjem majhnih ciljev, da skupaj dosežemo večje. Aktivnosti so izbrane na podlagi posameznikovih vrednot, interesov, vlog in želja. Delovni terapevti svetujemo tudi prilagoditve izvedbe posamezne aktivnosti in okolja v katerem se aktivnost izvaja.

Delovna terapija posega na vsa področja človekovega delovanja, kot so dnevne aktivnosti in skrb zase, igra, šolske aktivnosti, delo ter aktivnosti prostega časa.

V Zdravstvenem domu Velenje delovni terapevti delujemo v okviru Razvojne ambulante, v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM), na bolnikovem domu in v ambulanti obravnavamo paciente po poškodbah, operativnih posegih ter po nevroloških obolenjih, delujemo pa tudi v Centru za duševno zdravje odraslih (CDZO).

Velikost pisave
Barvni kontrast