Služba nenujnih in sanitetnih prevozov

Reševalna služba (SNSP) opravlja tudi prevoze, kjer je bolnik samoplačnik. Samoplačniki so tisti bolniki, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Bolnik je samoplačnik tudi v primeru, kadar zavarovalnica ne krije stroška prevoza. To so predvsem prevozi, ki se izvajajo na željo bolnika ali svojcev (premestitve iz bolnišnic, ki se nahajajo v tujini, ali odvozi bolnikov iz naših bolnišnic v tujino). Prav tako so samoplačniki prevoza tisti, ki premeščajo svojca od doma v dom za varstvo odraslih.
Strošek prevoza se obračuna po ceni km. Ob naročilu prevoza, opisu za kakšen prevoz gre, lokacija oziroma relacija prevoza, ali bo prevoz opravil en reševalec, ali bo potrebno spremstvo zdravstvenega delavca, se pripravi ponudba. Naročnikom samoplačniškega prevoza omogočimo, da lahko spremljajo svojca v reševalnem vozilu. V primeru potrebe po omenjenem prevozu pokličite na tel. 03 8995-478.

Velikost pisave
Barvni kontrast