Cenik samoplačniških storitev v splošnih ambulantah

Odvzem brisa za mikrobiološke preiskave na streptokok 39,00
Prevez rane 7,00
Cepljenje proti klopnemu meningitisu FSME IMMUN 28,00
Cepljenje proti gripi 14,00
Cepljenje proti hepatitisu A+B 63,00
Cepljenje proti hepatitisu A 36,00
Cepljenje proti hepatitisu B 24,00
Cepljenje proti pneumokoknim okužbam – 13-valentno konjugirano cepivo 46,50
Cepljenje proti pneumokoknim okužbam – 23-valentno polisaharidno cepivo 34,00
Knjižica o cepljenju 3,50
Zdravniško potrdilo, mnenje, priporočilo 29,00*
Zdravniško potrdilo o delazmožnosti 29,00*
Zdravniško potrdilo o dietni prehrani, zaščitnih sredstvih 16,00*
Zdravniško potrdilo o upravičeni odsotnosti od vojaških vaj 11,00*
Zdravniško spričevalo za sprejem v socialno varstveni zavod 29,00*
Zdravniško spričevalo o poškodbah-pregled dokumentacije, pregled bolnika in opis stanja 154,00*
Priprava predloga za uveljavitev pravic iz invalidskega zavarovanja ( obr. IZ 1) na zahtevo zavarovanca 154,00*
Priprava predloga za uveljavitev pravic do dodatka za pomoč in postrežbo ( obr. IZ 2) 69,00*
Priprava predloga za uvedbo postopka za uveljavitev pravice do invalidnine (obr. IZ 3) 58,00*
Zbiranje in posredovanje dokumentacije za potrebe komercialne zavarovalnice-neobsežno 23,00*
Zbiranje in posredovanje dokumentacije za potrebe komercialne zavarovalnice-obsežno 54,00*

*V skladu s prvo točko prvega odstavka 42.člena ZDDV se DDV ne obračunava, razen pri označenih postavkah, kjer je 22% DDV že vključen v ceno
Cene cepljenj veljajo za en (1) odmerek

Velikost pisave
Barvni kontrast