Ambulante za otroke in mladino

V primeru bolečin oz. nujnih zobozdravstvenih stanj se najprej posvetujte z otrokovim izbranim zobozdravnikom za informacije in ustrezna navodila. V kolikor otrokov izbrani zobozdravnik ne dela se posvetujte z otroškim zobozdravnikom razpisanim na razporedu.

Zaradi izdanih Strokovnih priporočil za obravnavo pacientov v zobozdravstvenih ambulantah v času sproščanja ukrepov na področju zobozdravstva v razmerah COVID-19 so zaradi narave dela

zobozdravstvene ambulante otroških osebnih izbranih zobozdravnikov dosegljive na telefonsko številko za informacije, navodila in naročila:

–        pri delu dopoldan dosegljivi od 7.00 – 9.00 ure,

–         pri delu popoldan dosegljivi od 12.30 – 14.30 ure.

Za vsak obisk zobozdravnika, se morate za termin v naprej dogovoriti.

Nenajavljenim pacientom vstop v ZD Velenje ni dovoljen. Pred vstopom v ZD Velenje si je potrebno nadeti zaščitno masko, v čakalnici ohranite primerno razdaljo, ob vstopu si tudi razkužite roke.

V primeru spremstva naj otroka spremlja en zdrav starš/spremljevalec.

Ambulanta

Andreja Kumer Prislan,

dr. dent. med
Alma Ibrahimović, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 90

e-pošta: zobna.ambulanta-2@zd-velenje.si

Število opredeljenih pacientov (na dan 1.1.2021): 1428 pacientov

Ambulanta

Saša Petek,

dr. dent. med
Karolina Triglav Blagotinšek, zobna asistentka

Telefon: 03 899 56 14
Število opredeljenih pacientov (na dan 1.1.2021): 809 opredeljenih

Ambulanta

Daša Buršič,

dr. dent. med
Urška Gostečnik, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 91
Število opredeljenih pacientov (na dan 1.1.2021): 1647 pacientov

Ambulanta

Olivera Saveva,

dr. dent. med
Mirjana Kovačević Dimitrijević, zobna asistentka

Telefon: 03 899 55 59
Število opredeljenih pacientov (na dan 1.1.2021): 1141 pacientov

Ambulanta

Dita Aplinc,

dr. dent. med
Valentina Potočnik, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 92

e-pošta: zobna.ambulanta-9@zd-velenje.si

Število opredeljenih pacientov (na dan 1.1.2021): 765 pacientov