Zobozdravstvene ambulante

Vodja enote zobozdravstva

Renata Lamot,

dr. dent. med, spec. parodontolog

E – mail: renata.lamot@zd-velenje.si

Vodilna sestra

Maja Stropnik,

zdr. tehnik.

E – mail: maja.stropnik@zd-velenje.si

Razpored dela zobozdravnikov lahko najdete na spodnji povezavi.

Razporedi

Ambulante za otroke in mladino

Ambulanta

Andreja Kumer Prislan,

dr. dent. med
Alma Ibrahimović, zobna asistentka


Telefon: 03 899 54 90

Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 1433 pacientov (1459,60 količnikov)

 

Ambulanta

Daša Buršič,

dr. dent. med
Urška Gostečnik, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 91
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 1753 pacientov (1726,2 količnikov)

 

Ambulanta

Olivera Saveva,

dr. dent. med
Mirjana Kovačević Dimitrijević, zobna asistentka

Telefon: 03 899 55 59
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 1215 pacientov (1386,06 količnikov)

 

Ambulanta

Dita Aplinc,

dr. dent. med
Sandra Tadić, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 92
odsotna do december 2019 – nadomestna zobozdravnica Majda GORENJAK, dr. dent. med.)

 

Ambulanta

Saša Petek,

dr. dent. med
Karolina Triglav Blagotinšek, zobna asistentka

Telefon: 03 899 56 14
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 310 opredeljenih (369,40 količnikov)

 

Ambulante za odrasle

Ambulanta

Boris Žmavc,

dr. dent. med.
Marjana Glojek, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 15
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 2079 pacientov (2800,96 količnikov)

 

Ambulanta

Tadeja Lesnjak Cizej,

dr. dent. med.
Barbara Pirnat, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 85
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 2216 pacientov (3320,28 količnikov)

 

Ambulanta

Robert Kralj,

dr. dent. med.
Tilčka Grobelnik, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 84
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 1996 pacientov (2622,80 količnikov)

 

Ambulanta

Para Kamcheva,

dr. dent. med.
Špela Gorogranc, zobna asistentka

Telefon: 03 899 56 43
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 2388 pacientov (3242,28 količnikov)

 

Ambulanta

Nataša Romih,

dr.dent.med.

Marta Debelak, zobna asistentka

Telefon: 03 899 56 42
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 1695 pacientov (2138,16 količnikov)

 

Ambulanta

Ajda Ježovnik,

dr. dent. med.
Amela Halilović, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 83
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 1270 pacientov (1907,48 količnikov)

 

Ambulanta

Dušan Nemanič,

dr. dent. med.
Aleksandra Žigić, zobna asistentka

Telefon: 03 899 55 83

Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 1088 pacientov (1439,20 količnikov)

Ambulanta

Marzenka KOSI ŠOLAJIĆ,

dr. dent. med.
Metka Kos, zobna asistentka

Telefon: 03 899 55 82

Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 350 pacientov (441,64 količnikov)

Zdravstvena postaja Šoštanj – Ambulanta

Ana Božič

dr. dent. med.
Valentina Potočnik, zobna asistentka

Telefon: 03 5881 114
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 1814 pacientov (2541,92 količnikov)

 

Zdravstvena postaja Šoštanj – Ambulanta

Vjollca Ahmetaj,

dr. dent. med.
Ivica Sredenšek, zobna asistentka

Telefon: 03 5882 479
Obveščamo vas, da je Aleksandra Klanjšček, dr. dent. med. prenehala za delom v našem zavodu z dnem 25. 9. 2019. Delo v ambulanti je prevzela Vjollca Ahmetaj, dr. dent. med.
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 1065 pacientov (1541,04 količnikov)

 

Zdravstvena postaja Šmartno ob paki – Ambulanta

Mojca Pusovnik,

dr. dent. med.
Suzana Sešel, zobna asistentka

Telefon: 03 8915 006
Število opredeljenih pacientov (na dan 1.6.2018): 2109 pacientov (3140,6 količnikov)

 

Specialistične ambulante

NAROČANJE na specialistične zobozdravstvene storitve lahko opravite:

  • osebno v delovnem času ambulant,
  • po telefonu ambulant v delovnem času ambulant,
  • po pošti na naslov Zdravstveni dom Velenje (naziv ambulante), Vodnikova 1, 3320,
  • po spletni pošti ambulant,
  • ali elektronsko s pomočjo portala eNapotnica. (pri storitvah, kjer je elektronsko naročanje omogočeno).

Pedontološka ambulanta

Veronika Lorenčič,

dr. dent. med, spec. otroškega in preventivnega zobozdravstva
Irena Jamnikar, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 86

 

Ortodontska ambulanta

Stanislav Grasselli,

dr. dent. med, spec. zobne in čeljustne ortopedije s protetiko
Alojzija Voršnik, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 87

 

Ortodontska ambulanta

Maristella Malinger,

dr. dent. med, spec. zobne in čeljustne ortopedije s protetiko
Alojzija Voršnik, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 87
Josip Mičović je prenehal z delom v januarju 2019, nadomestna specialistka ortodontije je pričela z delom junija 2019 (delo po pogodbi).

 

Parodontološka ambulanta

Renata Lamot,

dr. dent. med, spec. parodontolog
Maja Stropnik, zobna asistentka

Telefon: 03 899 55 79
email: parodontologija@zd-velenje.si
DOKUMENTI:

 

Zobozdravstvena vzgoja (CKZ)

Vse informacije o zobozdravstveni vzgoji dobite v centru za krepitev zdravja.

Zobozdravstvena vzgoja
Telefon: 03-8995-592

Irena Šumer,
zdravstveni tehnik

Marija Preložnik,
dipl. m. s., mag. zdr. nege.

Patricija Hanžekovič,
zdravstveni tehnik

Referat za zobozdravstveno vzgojo lahko pokličete vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 7.00 – 8.00 ter med 12.30-14.00 uro.

Elektronska pošta:
preventiva.zobna@zd-velenje.si

Zobni rentgen

Radiološka inžinirka

Anja Šraml,

inž. radio.

Telefon: 03 899 55 99
E-mail: anja.sraml@zd-velenje.si
Delovni čas:

Ponedeljek

13.00-19.30

Torek

7.00-13.00

Sreda

7.00-13.00

Četrtek

13.00-19.30

Petek

7.00-13.00

Sprejem pacientov dopoldan: 7.00-12.45

Sprejem pacientov popoldan: 13.00-19.15

CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV

Seznam zobozdravnikov, pri katerih je možen vpis

Spoštovane zavarovanke, spoštovani zavarovanci
V Zdravstvenem domu Velenje je možnost vpisa še pri naslednjih
zobozdravnikih:

ODRASLO ZOBOZDRAVSTVO
• Ajda JEŽOVNIK, dr. dent. med.
• Para KAMCHEVA, dr. dent. med.
• Marzenka KOSI ŠOLAJIĆ, dr. dent. med.
• Dušan NEMANIČ, dr. dent. med.
• Nataša ROMIH, dr. dent. med.

• —————————————————————————
• Ana BOŽIČ, dr. dent. med. / Zdravstvena postaja Šoštanj
• Vjollca Ahmetaj, dr. dent. med. / Zdravstvena postaja Šoštanj

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

• Dita APLINC, dr. dent. med. – odsotna do december 2019
– nadomestna zobozdravnica Majda GORENJAK, dr. dent. med.

• Saša PETEK, dr. dent. med.

Velenje, 1. 10. 2019