Zobozdravstvene ambulante

Vodja enote zobozdravstva

Renata Lamot,

dr. dent. med, spec. parodontolog

E – mail: renata.lamot@zd-velenje.si

Vodilna sestra

Maja Stropnik,

zdr. tehnik.

E – mail: maja.stropnik@zd-velenje.si

Razpored dela zobozdravnikov lahko najdete na spodnji povezavi.

Razporedi

Ambulante za otroke in mladino

Ambulanta

Andreja Kumer Prislan,

dr. dent. med
Alma Ibrahimović, zobna asistentka


Telefon: 03 899 54 90

Število opredeljenih pacientov (na dan 1.6.2018): 1415 pacientov (1517,32 količnikov)

 

Ambulanta

Daša Buršič,

dr. dent. med
Urška Gostečnik, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 91
Število opredeljenih pacientov (na dan 1.6.2018): 1818 pacientov (1805,44 količnikov)

 

Ambulanta

Olivera Saveva,

dr. dent. med
Mirjana Kovačević Dimitrijević, zobna asistentka

Telefon: 03 899 55 59
Število opredeljenih pacientov (na dan 1.6.2018): 1040 pacientov (1184 količnikov)

 

Ambulanta

Dita Aplinc,

dr. dent. med
Mirjana Kovačević Dimitrijević, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 92
odsotna do december 2019 – nadomestna zobozdravnica Majda GORENJAK, dr. dent. med.)

 

Ambulanta

Saša Petek,

dr. dent. med
Karolina Triglav Blagotinšek, zobna asistentka

Telefon: 03 899 56 14

 

Ambulante za odrasle

Ambulanta

Boris Žmavc,

dr. dent. med.
Marjana Glojek, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 15
Število opredeljenih pacientov (na dan 1.6.2018): 2055 pacientov (2699,62 količnikov)

 

Ambulanta

Tadeja Lesnjak Cizej,

dr. dent. med.
Barbara Pirnat, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 85
Število opredeljenih pacientov (na dan 1.6.2018): 2186 pacientov (3194,52 količnikov)

 

Ambulanta

Robert Kralj,

dr. dent. med.
Tilčka Grobelnik, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 84
Število opredeljenih pacientov (na dan 1.6.2018): 1755 pacientov (2254,84 količnikov)

 

Ambulanta

Para Kamcheva,

dr. dent. med.
Špela Samec, zobna asistentka

Telefon: 03 899 56 43
Število opredeljenih pacientov (na dan 1.6.2018): 1983 pacientov (2678,6 količnikov)

 

Ambulanta

Nataša Romih, dr.dent.med.

Marta Debelak, zobna asistentka

Telefon: 03 899 56 42
Število opredeljenih pacientov (na dan 1.6.2018): 1267 pacientov (1509 količnikov)

 

Ambulanta

Ajda Ježovnik,

dr. dent. med.
Amela Avdić, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 83
Število opredeljenih pacientov (na dan 1.6.2018): 716 pacientov (1116,68 količnikov)

 

Ambulanta

Dušan Nemanič,

dr. dent. med.
Aleksandra Žigić, zobna asistentka

Telefon: 03 899 55 83

 

Ambulanta

Marzenka KOSI ŠOLAJIĆ,

dr. dent. med.
Metka Kos, zobna asistentka

Telefon: 03 899 55 82

 

Zdravstvena postaja Šoštanj – Ambulanta

Ana Božič

dr. dent. med.
Valentina Potočnik, zobna asistentka

Telefon: 03 5881 114
Število opredeljenih pacientov (na dan 1.6.2018): 1503 pacientov (2116,36 količnikov)

 

Zdravstvena postaja Šoštanj – Ambulanta

Aleksandra Klanjšček,

dr. dent. med.
Betka Pižorn, zobna asistentka

Telefon: 03 5882 479
Število opredeljenih pacientov (na dan 1.6.2018): 726 pacientov (1035,84 količnikov)

 

Zdravstvena postaja Šmartno ob paki – Ambulanta

Mojca Pusovnik,

dr. dent. med.
Suzana Sešel, zobna asistentka

Telefon: 03 8915 006
Število opredeljenih pacientov (na dan 1.6.2018): 2109 pacientov (3140,6 količnikov)

 

Specialistične ambulante

NAROČANJE na specialistične zobozdravstvene storitve lahko opravite:

  • osebno v delovnem času ambulant,
  • po telefonu ambulant v delovnem času ambulant,
  • po pošti na naslov Zdravstveni dom Velenje (naziv ambulante), Vodnikova 1, 3320,
  • po spletni pošti ambulant,
  • ali elektronsko s pomočjo portala eNapotnica. (pri storitvah, kjer je elektronsko naročanje omogočeno).

Pedontološka ambulanta

Veronika Polanšek Lorenčič,

dr. dent. med, spec. otroškega in preventivnega zobozdravstva
Irena Jamnikar, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 86

 

Ortodontska ambulanta

Stanislav Grasselli,

dr. dent. med, spec. zobne in čeljustne ortopedije s protetiko
Alojzija Voršnik, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 87

 

Ortodontska ambulanta

Josip Mičovič,

je prenehal z delom v januarju 2019, nadomestna specialistka ortodontije prične z delom junija 2019 (Maristella Malinger)

dr. dent. med, spec. zobne in čeljustne ortopedije s protetiko
Alojzija Voršnik, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 87

 

Parodontološka ambulanta

Renata Lamot,

dr. dent. med, spec. parodontolog
Maja Stropnik, zobna asistentka

Telefon: 03 899 55 79
email: parodontologija@zd-velenje.si
DOKUMENTI:

 

Zobozdravstvena vzgoja (CKZ)

Vse informacije o zobozdravstveni vzgoji dobite v centru za krepitev zdravja.

Zobozdravstvena vzgoja
Telefon: 03-8995-592

Irena Šumer,
zdravstveni tehnik

Marija Preložnik,
dipl. m. s., mag. zdr. nege.

Patricija Hanžekovič,
zdravstveni tehnik

Referat za zobozdravstveno vzgojo lahko pokličete vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 7.00 – 8.00 ter med 12.30-14.00 uro.

Elektronska pošta:
preventiva.zobna@zd-velenje.si

Zobni rentgen

Radiološka inžinirka

Anja Šraml,

inž. radio.

Telefon: 03 899 55 99
E-mail: anja.sraml@zd-velenje.si
Delovni čas:

Ponedeljek

13.00-19.30

Torek

7.00-13.00

Sreda

7.00-13.00

Četrtek

13.00-19.30

Petek

7.00-13.00

Sprejem pacientov dopoldan: 7.00-12.45

Sprejem pacientov popoldan: 13.00-19.15

Seznam zobozdravnikov, pri katerih je možen vpis

Spoštovane zavarovanke, spoštovani zavarovanci
V Zdravstvenem domu Velenje je možnost vpisa še pri naslednjih
zobozdravnikih:

ODRASLO ZOBOZDRAVSTVO
• Ajda JEŽOVNIK, dr. dent. med.
• Para KAMCHEVA, dr. dent. med.
• Marzenka KOSI ŠOLAJIĆ, dr. dent. med.
• Dušan NEMANIČ, dr. dent. med.
• Nataša ROMIH, dr. dent. med.

• —————————————————————————
• Ana BOŽIČ, dr. dent. med. / Zdravstvena postaja Šoštanj
• Aleksandra KLANJŠČEK, dr. dent. med. / Zdravstvena postaja Šoštanj

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

• Dita APLINC, dr. dent. med. – odsotna do december 2019
– nadomestna zobozdravnica Majda GORENJAK, dr. dent. med.

• Saša PETEK, dr. dent. med.

Velenje, 6. 5. 2019