Zobozdravstvene ambulante

Vodja enote zobozdravstva

Renata Lamot,

dr. dent. med, spec. parodontolog

E – mail: renata.lamot@zd-velenje.si

Vodilna sestra

Valentina Potočnik,

zdr. tehnik.

E – mail: valentina.potocnik@zd-velenje.si

DELO V ZOBOZDRAVSTVENIH AMBULANTAH V ZD VELENJE OD 18. 5. 2020 NAPREJ

Glede na izdana priporočila za obravnavo pacientov v vseh dejavnostih v času umirjanja epidemije COVID-19 obveščamo o ponovni vzpostavitvi rednega dela vseh zobozdravstvenih ambulant od 18.5.2020 v javnem zavodu ZD Velenje.

Še vedno velja, da so do nadaljnjega ODPOVEDANI vsi termini v vseh zobozdravstvenih ambulantah pri zobozdravnikih v javnem zavodu ZD Velenje. O nadomestnih terminih boste ustrezno obveščeni (po telefonu ali pošti) s strani izbranega zobozdravnika.

V primeru bolečin oz. nujnih zobozdravstvenih stanj se najprej posvetujte s svojim izbranim zobozdravnikom za informacije in ustrezna navodila. Po razporedu, ki je objavljen na internetni strani ZD Velenja je organizirana tudi dežurna zobozdravstvena bolečinska ambulanta med tednom ter med vikendi in prazniki.

Zaradi izdanih Strokovnih priporočil za obravnavo pacientov v zobozdravstvenih ambulantah v času sproščanja ukrepov na področju zobozdravstva v razmerah COVID-19 so zaradi narave dela zobozdravstvene ambulante vaših osebnih izbranih zobozdravnikov dosegljive na telefonsko številko za informacije, navodila in naročila:

–        pri delu dopoldan dosegljivi od 7.00 – 9.00 ure,

–         pri delu popoldan dosegljivi od 12.30 – 14.30 ure.

Nenajavljenim pacientom vstop v ZD Velenje ni dovoljen. Pred vstopom v ZD Velenje si je potrebno nadeti zaščitno masko, v čakalnici ohranite primerno razdaljo, ob vstopu si tudi razkužite roke.VSI PACIENTI, KI ŽELITE OBISKATI ZOBOZDRAVNIKA, SE MORATE ZA TERMIN V NAPREJ DOGOVORITI.

Zahvaljujemo se vam za upoštevanje navodil in za razumevanje.

NAVODILA ZA PACIENTE ZOBOZDRAVSTVA ZD VELENJE

 • pacienti so se dolžni pred prihodom obvezno naročiti po telefonu,
 • naročanje in triažo opravi zobozdravnik na Zobozdravstveni informativni točki,
 • zobozdravnik vas bo v primeru bolečinskega stanja naročil na obravnavo in o tem predhodno obvestil vstopno točko v ZD Velenje. V kolikor ne boste naročeni ne boste imeli vstopa,
 • ob vstopu v ZD Velenje je obvezno razkuževanje rok in uporaba maske. Upoštevajte navodila zdravstvenega osebja,
 • prosto gibanje po ZD Velenje ni dovoljeno,
 • pacienti vstopajo v ZD Velenje posamično, doma ali na vhodu izpolnijo Vprašalnik o zdravstvenem stanju (dostopen na internetni strani ZD Velenje (kliknite TUKAJ – Vprašalnik), vprašalnik bo nato vložen v vašo zobozdravstveno kartoteko,
 • vstop je dovoljen le naročenim pacientom (5-10 minut pred določenim terminom) ter osebam, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in ne kažejo kliničnih znakov okužbe dihal,
 • pridite sami. V kolikor vas pripelje kdo drug, naj počaka zunaj ali pride po vas kasneje. Mladoletne ali gibalno ovirane oz. invalidne osebe naj spremlja en zdrav spremljevalec,
 • v čakalnicah upoštevajte varnostno razdaljo 1,5m in sedite le na za to označenih stolih.

DEŽURSTVO MED VIKENDOM 

V soboto 11.7. in nedeljo 12.7.2020 je organizirana

dežurna zobozdravstvena služba, med 8. in 12. uro – 03 8995 483

v Zdravstvenem domu Velenje, OE Zobozdravstva.

 

Na dan prihoda je potrebno obvezno predhodno poklicati med 8. in 9. uro na ustrezno telefonsko številko (zaradi narave dela smo na telefonsko številko dosegljivi samo v tem času), nenajavljenim pacientom vstop v ZD Velenje ni dovoljen.

 

OBVESTILO – ZOBNI RTG

Glede na izdana priporočila za obravnavo pacientov v vseh dejavnostih v času umirjanja epidemije COVID-19 obveščamo o spremenjenem načinu dela na zobnem rtg v ZD Velenje.

V kolikor želite opraviti rtg slikanje zob MORATE predhodno obvezno poklicati in  se naročiti. Za naročila smo dosegljivi na telefonski števili 03 8995 599 v delovnem času zobnega rtg.

Nenaročenim pacientom vstop v ZD Velenje ni dovoljen.

 

NAVODILA ZA PACIENTE NAROČENE NA ZOBNI RTG ZD VELENJE 

 • pacienti so se dolžni pred prihodom obvezno naročiti na zobni rtg po telefonu (tel. št.: 03 8995 599 v delovnem času zobnega rtg) in prejeli boste datum za rtg slikanje zob,
 • v kolikor bo rtg slikanje nujno bodo ob vašem predhodnem telefonskem klicu iz zobnega rtg o tem obvestili vstopno točko v ZD Velenje. V kolikor ne boste naročeni ne boste imeli vstopa,
 • ob vstopu v ZD Velenje je obvezno razkuževanje rok in uporaba maske. Upoštevajte navodila zdravstvenega osebja,
 • prosto gibanje po ZD Velenje ni dovoljeno,
 • pacienti vstopajo v ZD Velenje posamično, doma ali na vhodu izpolnijo Vprašalnik o zdravstvenem stanju (dostopen na internetni strani ZD Velenje,
 • vstop je dovoljen le naročenim pacientom (5-10 minut pred določenim terminom) ter osebam, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in ne kažejo kliničnih znakov okužbe dihal,
 • pridite sami. V kolikor vas pripelje kdo drug, naj počaka zunaj ali pride po vas kasneje. Mladoletne ali gibalno ovirane oz. invalidne osebe naj spremlja en zdrav spremljevalec,
 • v čakalnicah upoštevajte varnostno razdaljo 1,5m in sedite le na za to označenih stolih,

Razpored dela zobozdravnikov lahko najdete na spodnji povezavi.

Razporedi

Ambulante za otroke in mladino

V primeru bolečin oz. nujnih zobozdravstvenih stanj se najprej posvetujte z otrokovim izbranim zobozdravnikom za informacije in ustrezna navodila. V kolikor otrokov izbrani zobozdravnik ne dela se posvetujte z otroškim zobozdravnikom razpisanim na razporedu.

Zaradi izdanih Strokovnih priporočil za obravnavo pacientov v zobozdravstvenih ambulantah v času sproščanja ukrepov na področju zobozdravstva v razmerah COVID-19 so zaradi narave dela

zobozdravstvene ambulante otroških osebnih izbranih zobozdravnikov dosegljive na telefonsko številko za informacije, navodila in naročila: 

–        pri delu dopoldan dosegljivi od 7.00 – 9.00 ure,

–         pri delu popoldan dosegljivi od 12.30 – 14.30 ure.

Za vsak obisk zobozdravnika, se morate za termin v naprej dogovoriti.

Nenajavljenim pacientom vstop v ZD Velenje ni dovoljen. Pred vstopom v ZD Velenje si je potrebno nadeti zaščitno masko, v čakalnici ohranite primerno razdaljo, ob vstopu si tudi razkužite roke.

V primeru spremstva naj otroka spremlja en zdrav starš/spremljevalec.

Ambulanta

Andreja Kumer Prislan,

dr. dent. med
Alma Ibrahimović, zobna asistentka


Telefon: 03 899 54 90

Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 1433 pacientov (1459,60 količnikov)

 

Ambulanta

Daša Buršič,

dr. dent. med
Urška Gostečnik, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 91
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 1753 pacientov (1726,2 količnikov)

 

Ambulanta

Olivera Saveva,

dr. dent. med
Mirjana Kovačević Dimitrijević, zobna asistentka

Telefon: 03 899 55 59
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 1215 pacientov (1386,06 količnikov)

 

Ambulanta

Dita Aplinc,

dr. dent. med
Sandra Tadić, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 92
odsotna do december 2019 – nadomestna zobozdravnica Majda GORENJAK, dr. dent. med.)

 

Ambulanta

Saša Petek,

dr. dent. med
Karolina Triglav Blagotinšek, zobna asistentka

Telefon: 03 899 56 14
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 310 opredeljenih (369,40 količnikov)

 

Ambulante za odrasle

Ambulanta

Boris Žmavc,

dr. dent. med.
Marjana Glojek, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 15
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 2079 pacientov (2800,96 količnikov)

 

Ambulanta

Tadeja Lesnjak Cizej,

dr. dent. med.
Barbara Pirnat, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 85
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 2216 pacientov (3320,28 količnikov)

 

Ambulanta

Robert Kralj,

dr. dent. med.
Tilčka Grobelnik, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 84
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 1996 pacientov (2622,80 količnikov)

 

Ambulanta

Para Kamcheva,

dr. dent. med.
Špela Gorogranc, zobna asistentka

Telefon: 03 899 56 43
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 2388 pacientov (3242,28 količnikov)

 

Ambulanta

Nataša Romih,

dr.dent.med.

Marta Debelak, zobna asistentka

Telefon: 03 899 56 42
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 1695 pacientov (2138,16 količnikov)

 

Ambulanta

Ajda Ježovnik,

dr. dent. med.
Amela Halilović, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 83
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 1270 pacientov (1907,48 količnikov)

 

Ambulanta

Dušan Nemanič,

dr. dent. med.
Aleksandra Žigić, zobna asistentka

Telefon: 03 899 55 83

Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 1088 pacientov (1439,20 količnikov)

Ambulanta

Marzenka KOSI ŠOLAJIĆ,

dr. dent. med.
Metka Kos, zobna asistentka

Telefon: 03 899 55 82

Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 350 pacientov (441,64 količnikov)

Zdravstvena postaja Šoštanj – Ambulanta

Ana Božič

dr. dent. med.
Valentina Potočnik, zobna asistentka

Telefon: 03 5881 114
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 1814 pacientov (2541,92 količnikov)

 

Zdravstvena postaja Šoštanj – Ambulanta

Vjollca Ahmetaj,

dr. dent. med.
Ivica Sredenšek, zobna asistentka

Telefon: 03 5882 479
Obveščamo vas, da je Aleksandra Klanjšček, dr. dent. med. prenehala za delom v našem zavodu z dnem 25. 9. 2019. Delo v ambulanti je prevzela Vjollca Ahmetaj, dr. dent. med.
Število opredeljenih pacientov (na dan 1. 9. 2019): 1065 pacientov (1541,04 količnikov)

 

Zdravstvena postaja Šmartno ob paki – Ambulanta

Mojca Pusovnik,

dr. dent. med.
Suzana Sešel, zobna asistentka

Telefon: 03 8915 006
Število opredeljenih pacientov (na dan 1.6.2018): 2109 pacientov (3140,6 količnikov)

 

Specialistične ambulante

NAROČANJE na specialistične zobozdravstvene storitve lahko opravite:

 • osebno v delovnem času ambulant,
 • po telefonu ambulant v delovnem času ambulant,
 • po pošti na naslov Zdravstveni dom Velenje (naziv ambulante), Vodnikova 1, 3320,
 • po spletni pošti ambulant,
 • ali elektronsko s pomočjo portala eNapotnica. (pri storitvah, kjer je elektronsko naročanje omogočeno).

Pedontološka ambulanta

Veronika Lorenčič,

dr. dent. med, spec. otroškega in preventivnega zobozdravstva
Irena Jamnikar, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 86

 

Ortodontska ambulanta

Stanislav Grasselli,

dr. dent. med, spec. zobne in čeljustne ortopedije s protetiko
Alojzija Voršnik, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 87

 

Ortodontska ambulanta

Maristella Malinger,

dr. dent. med, spec. zobne in čeljustne ortopedije s protetiko
Alojzija Voršnik, zobna asistentka

Telefon: 03 899 54 87
Josip Mičović je prenehal z delom v januarju 2019, nadomestna specialistka ortodontije je pričela z delom junija 2019 (delo po pogodbi).

 

Parodontološka ambulanta

Renata Lamot,

dr. dent. med, spec. parodontolog
Maja Stropnik, zobna asistentka

Telefon: 03 899 55 79
email: parodontologija@zd-velenje.si
DOKUMENTI:

 

OBVESTILO:

Zaradi koriščenja letnega dopusta od 2.7.2020 do 21.7.2020 v parodontološki ambulanti ZD Velenje ni možno naročanje za paciente z napotnicami za stopnjo nujnosti napotitve NUJNO  in ZELO HITRO.

Zobozdravstvena vzgoja (CKZ)

Vse informacije o zobozdravstveni vzgoji dobite v centru za krepitev zdravja.

Zobozdravstvena vzgoja
Telefon: 03-8995-592

Irena Šumer,
zdravstveni tehnik

Marija Preložnik,
dipl. m. s., mag. zdr. nege.

Patricija Hanžekovič,
zdravstveni tehnik

Referat za zobozdravstveno vzgojo lahko pokličete vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 7.00 – 8.00 ter med 12.30-14.00 uro.

Elektronska pošta:
preventiva.zobna@zd-velenje.si

Zobni rentgen

Radiološka inžinirka

Anja Šraml,

inž. radio.

Telefon: 03 899 55 99
E-mail: anja.sraml@zd-velenje.si

Glede na izdana priporočila za obravnavo pacientov v vseh dejavnostih v času umirjanja epidemije COVID-19 vas obveščamo o spremenjenem načinu dela na zobnem RTG v ZD Velenje.

V kolikor želite opraviti RTG slikanje zob MORATE predhodno obvezno poklicati in  se naročiti. Za naročila smo dosegljivi na telefonski števili 03 8995 599 v ordinacijskem času zobnega RTG.

Nenaročenim pacientom vstop v ZD Velenje ni dovoljen.


Delovni čas:

Ponedeljek

13.00-19.30

Torek

7.00-13.00

Sreda

7.00-13.00

Četrtek

13.00-19.30

Petek

7.00-13.00

Sprejem pacientov dopoldan: 7.00-12.45

Sprejem pacientov popoldan: 13.00-19.15

CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV

Seznam zobozdravnikov, pri katerih je možen vpis

Spoštovane zavarovanke, spoštovani zavarovanci, v Zdravstvenem domu Velenje je možnost vpisa še pri naslednjih zobozdravnikih:

ODRASLO ZOBOZDRAVSTVO:

 • Ajda JEŽOVNIK, dr. dent. med.
 • Para KAMCHEVA, dr. dent. med.
 • Marzenka KOSI ŠOLAJIĆ, dr. dent. med.
 • Dušan NEMANIČ, dr. dent. med.
 • Nataša ROMIH, dr. dent. med.
  —————————————————————————
 • Ana BOŽIČ, dr. dent. med. / ZP Šoštanj / odsotna do predvidoma februar 2021,
  nadomestna zobozdravnica Eva DEBELAK, dr. dent. med.
 • Vjollca AHMETAJ, dr. dent. med. / Zdravstvena postaja Šoštanj

 

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO:

 • Dita APLINC, dr. dent. med.
  Saša PETEK, dr. dent. med.

 

Velenje, 18. 2. 2020