Kaj morate vedeti

ZD Velenje

Informacije, ki jih morate poznati pred ali po obisku

Kdaj obiščete zdravnika

Po lastni presoji lahko obiščete osebnega zdravnika le za prvi pregled zaradi posamezne bolezni, poškodbe ali stanja in v primerih ko pride do njihovega nenadnega, nepričakovanega poslabšanja. V vseh drugih primerih se za obisk dogovorite z osebnim zdravnikom. Zdravnika specialista obiščete le po dogovoru s svojim osebnim zdravnikom ali po njegovem napotilu. V primerih krajše odsotnosti osebnega zdravnika ga v istem ali bližnjem kraju nadomešča drug – nadomestni zdravnik, ki vam v času odsotnosti nudi nujno potrebne storitve. Informacije o nadomeščanju so objavljene na spletni strani in oglasni deski zavoda.

Kdaj obiščete dežurno ambulanto

Ko nastopi bolezen, poškodba ali stanje, zaradi katerega bi v primeru nezdravljenja v kratkem času prišlo do hude in nepopravljive okvare zdravja ali smrti. Potrebno je nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve, ki vključujejo:

 • nujne in neodložljive zdravstvene storitve za ohranitev življenjsko pomembnih funkcij
 • takojšnje zdravljenje po nudenju nujne medicinske pomoči, v kolikor je to potrebno
 • zaustavljanje večjih krvavitev in oskrbo ran
 • preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij, ter antišok terapij
 • zdravljenje zvinov in zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo
 • zdravljenje zastrupitev
 • storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti septično stanje
 • zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba sama
 • zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje zgoraj navedenih stanj
 • medicinske pripomočke, potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih alinej in sicer v obsegu, standardih in normativih, kot jih določajo pravila

Kako se naročim na obisk pri zdravniku

Na obisk pri zdravniku se naročim po telefonu, elektronski pošti ali osebno ob obisku.

 • Ko zbolimo ali že nekaj časa opažamo znake bolezni in se stanje, kljub ukrepom bistveno ne izboljša, preverimo kdaj naš osebni zdravnik dela in se naročimo na pregled.
 • V primeru, da nenadoma zbolimo ali se poškodujemo in se stanje, kljub ukrepom bistveno ne izboljša, se naročimo k zdravniku, ki sprejema nenadno zbolele v zdravstvenem domu, kjer imamo svojega osebnega zdravnika.
 • Premislite tudi, ali je res potrebno poiskati pomoč takoj ali pa lahko počakate na osebnega zdravnika, ne hodite v ordinacijo na slepo.
 • Če potrebujemo zdravila, napotnico ali moramo na redno kontrolo, to planiramo v naprej. Ker ne gre za nujno stanje, praviloma ne bomo naročeni isti dan, na pregled bomo morali počakati nekaj dni, morda en teden.
 • Na preventivni pregled ste praviloma vabljeni, če takrat ne utegnete, pokličite in se dogovorite za ustreznejši datum.

Naročanje preko kontaktnih obrazcev

V ZD Velenje se na pregled lahko naročite tudi preko elektronskih kontaktnih obrazcev na naslovu: https://narocanje.zd-velenje.si/

Kako izbrati osebnega zdravnika

Veseli nas, da ste si ali si boste v našem zavodu izbrali osebnega zdravnika zase ali za svoje otroke.

Izbira osebnega zdravnika je pomembna odločitev, zato o njej temeljito razmislite tudi, ko izbirate osebnega zdravnika svojemu otroku.

Da vam bi bilo pri izbiri laže, vam posredujemo nekaj uporabnih pojasnil:

Na osnovi pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja imate pravico do proste izbire zdravnika (161. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja), vendar vam toplo priporočamo, da pri izbiri upoštevate zdravnikovo strokovno usmeritev.

Zdravniki so glede na podeljeno licenco usposobljeni v ožja strokovna področja s čimer se zagotavlja kakovost obravnave pacientov določenih starostnih skupin.

Zdravniki so na osnovi svoje specializacije in iz tega izhajajoče licence vključeni v ustrezno varstvo.

V Zdravstvenem varstvu predšolskih otrok skrbijo specialisti pediatrije za otroke do vstopa v šolo oziroma do 6 leta starosti.
V Zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine so specialisti šolske medicine ali specialisti pediatrije usmerjeni v delo s šolsko mladino od vstopa v šolo, do zaključenega srednješolskega izobraževanja oziroma do dopolnjenega 19 leta starosti.
V Zdravstvenem varstvu odraslih so specialisti splošne – družinske medicine usposobljeni za delo z odraslimi, starejšimi od 19 let.

Naloge osebnega zdravnika

Osebni zdravnik spremlja vaše zdravstveno stanje, ugotavlja in zdravi bolezni ter nadzoruje okrevanje po bolezni ali poškodbi (po potrebi tudi na domu ali na hišnih obiskih). Zdravnik predpiše potrebna zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke, za katere je pooblaščen. Upoštevajte zdravnikova navodila o jemanju zdravil, saj je vsako drugačno ravnanje lahko škodljivo za vaše zdravje.

Če zdravnik oceni za potrebno, vas napoti na pregled ali zdravljenje k specialistu ali na zdravljenje v bolnišnico. Zdravnik odreja prevoze z reševalnimi in drugimi vozili ter izdaja potrebne listine za povračilo potnih stroškov.

Osebni zdravnik bolnika, pri katerem obstaja strokovna indikacija za zdraviliško zdravljenje, napoti k imenovanemu zdravniku ali na zdravniško komisijo, ki presoja o upravičenosti takega zdravljenja.

Referenčne ambulante in pomen zame

Referenčna ambulanta je naziv za ambulanto družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja: poleg zdravnika in medicinske sestre bo paciente referenčne ambulante spremljala tudi diplomirana medicinska sestra.

Diplomirana medicinska sestra bo vsem pacientom referenčne ambulante po potrebi svetovala pri preventivnih dejavnostih. S pomočjo vprašalnikov vam bo svetovala glede dejavnikov tveganja kot so alkohol, kajenje, visok pritisk, holesterol, depresija. To pomeni, da boste deležni aktivnega presejanja za posamezne vrste kroničnih obolenj in bolniki tudi okrepljene zdravstveno-vzgojne obravnave. Če ste kronični bolnik z urejeno boleznijo, kot so astma, kronična obstruktivna bolezen in diabetes, bo od sedaj naprej vaše stanje spremljala diplomirana medicinska sestra. Ker bodo torej za lažje primere pacientov poskrbeli usposobljeni člani tima posamezne referenčne ambulante, bo zdravniku ostalo več časa za pregled in pogovor z vami takrat, ko boste bolni, imeli težave.

Kdaj morate storitve plačati ali doplačati

Če ste za doplačila prostovoljno zavarovani in svoje pravice uveljavljate v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, vam storitev ni potrebno plačati doplačati. Sklenitev zavarovanja dokazujete s potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jo morate imeti pri sebi vedno, ko obiščete zdravnika ali potrebujete zdravstveno storitev (fizioterapija, patronažna služba…).

Le kadar potrebujete nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč, jo imate pravico dobiti, tudi če kartice zdravstvenega zavarovanja nimate pri sebi in ne da bi od vas terjali vnaprejšnje plačilo. Vse potrebno pa morate seveda urediti pozneje, sicer račun za opravljene storitve plačate sami.

Zdravstvene storitve ste dolžni plačati vnaprej:

 • če kartice zdravstvenega zavarovanja nimate pri sebi ali če kartica ni potrjena
 • če v dežurni službi zahtevate storitve, ki niso nujne
 • če uveljavljate storitve, ki niso nujne pri zdravniku, ki ni vaš osebni zdravnik
 • če dobite recept za zdravilo, ki je na t.i. “negativni listi”
 • če zahtevate storitve zaradi uveljavljanja pravic na drugih področjih in ne zaradi zdravljenja (na zahtevo sodišča, zavarovalnice, za vozniški izpit)
 • če obiščete samoplačniško ambulanto

Odsotnost z dela zaradi bolezni

Osebni zdravnik ugotavlja začasno nezmožnost za delo do 30 dni in daje navodila o vašem ravnanju v tem času, ki so za vas obvezna. Če traja nezmožnost dalj časa, vas napoti k imenovanemu zdravniku ZZZS ali na invalidsko komisijo ZPIZ. Osebni otroški zdravnik je pooblaščen, da odobri začasno odsotnost z dela zaradi nege otroka, vendar mora o tem najpozneje v treh dneh obvestiti tudi negovalčevega osebnega zdravnika.

Medicinska dokumentacija

Osebni zdravnik tudi zbira, dopolnjuje in hrani vašo zdravstveno dokumentacijo. V primeru, da se odločite za drugega zdravnika, mora Vašo dokumentacijo poslati Vašemu novemu osebnemu zdravniku, zato ste mu dolžni sporočiti ime zdravnika in naslov.

Velikost pisave
Barvni kontrast