Dispanzer za medicino dela

Vodja oddelka

Boštjan Skornšek, diplomirani zdravstvenik
E – mail: bostjan.skornsek@zd-velenje.si

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa obratuje vsak delovni dan med 6.30 in 14.00. Stranke sprejemamo do 13.00.
Telefon: 03/89-95-468
Za preglede s področja medicine dela, prometa in športa se lahko oglasite k naslednjim zdravnikom.

OPOMBA:
V ordinacijskem času zdravnik sprejema paciente, kateremu je izbrani zdravnik.

Ambulanta

Marija Hrastnik – Koren,

dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa

Ambulanta

Ivana Ramšak – Kolar,

dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa

Ambulanta

Draško Vrabič,

dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa

Število opredeljenih pacientov (na dan 1.6.2018):

Zdravnik Št. opredeljenih Količnik
Ramšak-Kolar Ivana, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa 234 377,92
Hrastnik-Koren Marija, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa 164 174,48
Vrabič Draško, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa 614 836,08