Delo v ginekoloških ambulantah v času epidemije

Delo v ginekoloških ambulantah v času epidemije
23. 3. 2020 Matej Štumpfl

Spoštovani!

Zaradi kriznih razmer v času epidemije s COVID-19 je izvajanje porodniško-ginekološke službe prilagojeno.

Vsi izvajalci smo prejeli predlog rednih pregledov za zdrave nosečnice, po katerem izvajamo preventivne preglede od 16.3. 2020 do preklica z namenom zmanjšanja obiskov pri ginekologu:

 1. Preventivni pregledi v nosečnosti zdravih nosečnic med 11. in 14. tednom, med 20. In 22. tednom z morfologijo, 28. teden, med 32. in 34. tednom, 37. teden, 39. teden, 40.teden

 2. Pregled v porodnišnici 41. teden za dogovor o ev. sprožitvi poroda.

Od 16. 3. 2020 dalje do preklica NE opravljamo:

 1. obremenitvenega testa za ugotavljanje sladkorne bolezni v nosečnosti (OGGT);

 2. presejalnih preiskav za kromosomopatije v prvem trimesečju, razen v primeru, ko prvi

pregled v nosečnosti med 11. in 14. tednom opravi ginekolog, ki ima licenco za

presejanje z nuhalno svetlino.

 1. do 01. 04. 2020 ne opravljamo invazivnih diagnostičnih preiskav zaradi starosti

nosečnice ≥ 37 let ali zaradi povečanega tveganja za kromosomopatijo po presejalni

preiskavi za kromosomopatije med 1:100 do 1:299

Od 16. 03. 2020 do preklica se zmanjšajo ginekoloških obiski na primarni ginekološki ravni na naslednji način:

 1. hormonsko kontracepcijo in nadomestno hormonsko terapijo predpisujemo samo preko e-receptov po predhodnem telefonskem klicu pacientke

 2. vstavitev ali menjava ali odstranitev IUD se zaenkrat odloži, prav tako UZ kontrola

lege IUD

 1. pri bolnicah, kjer je bil bris PAP nizkorizičen: APC-N, PIL-NS se nadaljna obravnava

(diagnostika) začasno odloži, v ambulanti pa vodimo posebno evidenco za te bolnice

 1. pri bolnicah, kjer je PAP visokorizičen: APC-VS, PIL-VS, vse žlezne spremembe in

vse spremembe pri nosečnicah se obravnavajo kot do sedaj;

 1. preventivni program ZORA se je ustavil; za odložene bolnice pa v ambulanti vodimo posebno evidenco

 2. Odložimo vse kontrole rasti miomov, cist ipd.; izjema so suspektne spremembe

adneksov s povišanimi tumorskimi markerji, ki se obravnavajo kot doslej;

 1. odpovedo se vsi pregledi v zvezi z neplodnostjo;

 2. bolnice s poškodbami rodil, okužbami rodil, patološkimi krvavitvami in bolečinami, se

obravnavajo kot do sedaj.

V Zdravstvenem domu Velenje še vedno delujemo zaposleni izvajalci po prilagojenem urniku.