Vprašalnik – Vaše zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo

Vprašalnik – Vaše zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo
15. 1. 2020 Matej Štumpfl

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje 23. avgusta 2019 sprejelo metodologijo za
ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu s 14. členom
Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št. 98/08 in 55/17 –
ZPacP-A).

Več informacij: https://www.gov.si/podrocja/zdravje/dostopnost-in-varnost-zdravstvenega-varstva

Prosimo, če si vzamete čas, in izpolnite anketo na povezavi: https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/119932/lang-sl