SVETOVNI DAN AIDSA

SVETOVNI DAN AIDSA
29. 11. 2016 Martina Borovnik

DECEMBER SVETOVNI DAN AIDSA-

VREDNOTA NAJ NE BO UŽITEK, TEMVEČ ODNOS MED ČLOVEKOMA!

 

V letu 2016 je bilo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) prijavljenih že 56 novih diagnoz okužbe s HIV, več kot kadarkoli doslej v enem letu, največ (46) med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Tako velik porast novih diagnoz okužb s HIV med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi je verjetno odraz v povprečju bolj tveganega spolnega vedenja in tudi uspešne promocije testiranja, ki se odraža z najnižjim deležem zelo kasnih diagnoz v zadnjih desetih letih.

Spolnost je tema, ki je zelo intimna, in se dotika vsakega izmed nas. Je torej najpomembnejši in najobčutljivejši del našega življenja , vendar kljub veliki sproščenosti družbe večina staršev s svojimi otroki o teh vsebinah še vedno težko spregovori. Zato si mladi znanje in izkušnje pridobivajo neodvisno od staršev. Družbe brez interneta si danes ne znamo niti predstavljati. To je zagotovo najpogosteje uporabljan vir raznovrstnih informacij, tudi o spolnosti. Žal na njem niso le preverjene informacije, temveč tudi takšne, ki mladim ponujajo zelo izkrivljeno podobo spolnosti in odnosa med dvema človekoma, poleg tega so lahko celo nevarne. Na tem polju se največkrat znajdejo prav mladi, ki – razumljivo – ne zmorejo pravočasno prepoznati morebitnih pasti in ne poznajo njihovih posledic. Zato je naloga odraslih, da čim prej posvojimo novodobna orodja ter jih vsakodnevno uporabljamo in raziskujemo, saj bomo le tako kos pogovoru. Splet seveda ni samo temen in nevaren; na njem so tudi za mlade zelo koristne strani in vsebine. Ena takih, ki jo mladim vselej priporočimo je spletna svetovalnica tosemjaz.net, ki sodi pod okrilje enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Celje. Namen spolnega zdravstvenega varstva ni le svetovanje in oskrba povezana z oploditvijo ali spolno prenosljivimi okužbami, temveč tudi izboljšanje življenjskih in osebnih odnosov. Osnovni cilj spolne vzgoje je naučiti mladostnika, da vzpostavi pravilen odnos do spolnosti, pravilen odnos do nasprotnega spola, ki temelji na spoštovanju in razumevanju, in hkrati razvije samozavest in realno stališče. Zgodnja celovita vzgoja za zdravo spolnost pri mladih namreč ne vpliva na zgodnejše spolne odnose, temveč se pozitivno odraža v odgovornejšem spolnem vedenju. V povezavi s tveganji pri spolnosti običajno najprej pomislimo na neželeno in prezgodnjo nosečnost ali spolno prenosljive okužbe.

Vendar se pri mladih, zlasti v adolescenci, povezujejo s spolnostjo pogosto tudi druga tveganja. Ker ima spolnost velik pomen za samopodobo in samospoštovanje ter za oblikovanje medosebnih odnosov, so lahko mnoga od teh tveganj dolgoročna in odločilna za celotno poznejše življenje posameznika in vseh, ki so mu ali mu še bodo blizu. Okužbo lahko preprečite z varnim spolnim vedenjem, to so spolni odnosi z enim samim zvestim spolnim partnerjem, ki je neokužen. Sicer tveganje lahko zelo zmanjšamo s pravilno uporabo kondomov pri vsakem spolnem odnosu. V primeru nezaščitenega spolnega odnosa s HIV pozitivno osebo je možna zaščita z zdravili po izpostavitvi v obdobju do 72 ur. Okužba s HIV je zaenkrat še neozdravljiva, vendar je z zgodnjim odkrivanjem okužbe in sodobnim zdravljenjem mogoče dolgoročno preprečevati, da okužba napreduje v resna obolenja.

Pravočasno doživljenjsko uživanje ustreznih zdravil omogoča kakovostno življenje in skoraj normalno pričakovano življenjsko dobo. Vsakdo, ki ima spolne odnose z okuženo osebo, se lahko okuži s HIV. S HIV se lahko okužijo tudi injicirajoči uživalci drog, ki souporabljajo pribor za injiciranje. Zato je testiranje na HIV še posebej smiselno okrepiti med mladimi in pri osebah, ki imajo večjo možnost izpostavljenosti HIV-u, predvsem med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, med osebami, ki uporabljajo droge ter med osebami, ki pogosto menjavajo spolne partnerje. Testiranje na HIV je najširše dostopno in ne za zdravnika ne za uporabnika ne predstavlja dodatnega finančnega bremena. Na razpolago je tudi anonimno brezplačno testiranje na HIV ter hepatitisa B in C na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Testiranje je dostopno tudi na posebnih testirnih mestih po vsej Sloveniji. Obdobje odraščanja je iskanje pravih poti, tudi v ljubezni in spolnosti, kjer si mladostnik izoblikuje stališča. Gre za proces, ki je tesno povezan z telesnim, duševnim in socialnim zorenjem. Odkrita komunikacija ter medsebojno spoštovanje; ljubeč, topel in odprt odnos – to je najboljše, kar lahko naredimo za mladostnika. Spolnost ni samo biološki akt, ampak je celovit odnos. Spolnost je torej najprej odnos do samega sebe, nato odnos do partnerja, v najširšem smislu pa tudi do celotnega sveta, saj se naše dojemanje ljudi in sveta odraža tudi skozi spolnost. Kombinacija učenja in vzgajanja pomeni, da imajo mladi zdrav pogled na spolnost, strokovne, preverjene informacije ter da je to povezano z vrednotami.

 

ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER VELENJE

Karmen Petek, mag. zdrav. nege

ljubezen