Senzorna integracija

Senzorna integracija
19. 9. 2017 Matej Štumpfl

KAJ JE SENZORNA INTEGRACIJA
Senzorna integracija je nevrološki proces, ki organizira dražljaje in služi kot temelj za razvoj veščin, ki jih potrebujemo za življenje. Če ti temelji niso ustrezno razviti, je lahko celoten razvoj nestabilen.
Informacije iz okolja in telesa sprejemajo senzorni receptorji, ki dražljaje pošljejo do centralnega živčnega sistema. V centralnem živčnem sistemu se informacije organizirajo, prepoznajo, usklajujejo, analizirajo in shranjujejo. Za dobro počutje in preživetje je pomembno, da od obilice dražljajev ki jih dobimo, zaznamo le tiste, ki nam trenutno koristijo. Le tako lahko določeno situacijo hitro in avtomatično interpretiramo ter se nanjo ustrezno in učinkovito odzovemo.
Komu je namenjena?
Namenjena je otrokom, ki imajo težave zaradi razvojnega zaostanka, motnje senzorne integracije, motenj pozornosti, motenj avtističnega spektra, cerebralne paralize in po poškodbah. Namenjena je tudi otrokom s specifičnimi učnimi težavami .
Kadar nekateri elementi senzorne integracije ne funkcionirajo, oseba občuti stres pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, ker proces, ki naj bi bil avtomatičen, le to ni. Lahko je stresno že samo vzdrževanje ravnotežja pri sedenju na stolu, pri oblačenju ali uživanju hrane. Otrok se teh težav zaveda in postaja obremenjen zaradi spodrsljajev pri nalogah, kjer vrstniki funkcionirajo brez težav. Ti otroci zavračajo, odklanjajo in se izogibajo senzornim motoričnim aktivnostim.
• Pretirana ali nezadostna občutljivost na dotik, zvok, voh, gibanje, okus in vonj ( si pokriva ušesa, ne mara, da se ga drugi
• Težave s pozornostjo in samokontrolo: razdražljivost ali težave s pozornostjo.
• Socialne in čustvene težave.
• Težave z ravnotežjem, gibanjem, komunikacijo, govorom in motoričnim načrtovanjem.
• Neobčutljivost na zvoke in strah pred nenadnimi zvoki.
• Izbirčnost pri hrani.
• Nezmožnost sproščanja in umirjanja.
• Slaba samopodoba.
• Telesna nespretnost.
• Težave pri prehodu z ene dejavnosti na drugo.
• Pogosti vedenjski izbruhi.
• Zaostajanje v šolskih dosežkih.
• Strah pred višino.
• Pomanjkanje občutka za nevarnost.

Za vse dodatne informacije smo vam na razpolago na:
Telefon: 03 8995 580
e-pošta: delovna.terapija@zd-velenje.si