PRVA POMOČ JE ZA VSAKEGA, KJERKOLI

PRVA POMOČ JE ZA VSAKEGA, KJERKOLI
11. 9. 2017 Martina Borovnik

V septembru praznujemo Svetovni dan prve pomoči, letos s sloganom “Prva pomoč in otroci”. Z njim želimo izpostaviti otroke, ki znajo nuditi prvo pomoč in otroke, ki v primerih različnih nesreč prvo pomoč potrebujejo.

Otroci predstavljajo pomemben del naše družbe in so sposobni reševati življenja v krogu družine in med vrstniki. Seveda je vloga odraslih pri reševanju življenj otrok ob vsakodnevnih nesrečah nepogrešljiva. Poškodbe otrok so posebno zaskrbljujoče v starosti od enega leta naprej in vplivajo na stopnjo umrljivosti otrok v obdobju do polnoletnosti. Več 100.000 otrok umre vsako leto zaradi posledic poškodb ali nasilja, kar 1.000.000 otrok pa trpi zaradi posledic poškodb, ki niso smrtno nevarne.

Razumevanje zmogljivosti in zmožnosti otrok za izvajanje prve pomoči je bistvenega pomena za krepitev bolj odpornih prihodnjih generacij in omogoča aktivno vlogo otrok pri lastni zaščiti in zaščiti skupnosti. Stopnjo preživetja otrok bi lahko povečali ob sodelovanju otrok in odraslih pri nudenju prve pomoči. Prva pomoč je veščina, ki lahko zagotovi učinkovito in hitro ukrepanje ter pomaga pri oskrbi poškodb, lajša trpljenje in povečuje možnosti za preživetje ljudi v stiski. Poznavanje nudenja prve pomoči je v vsakdanjem življenju izredno pomembno, saj le tako lahko na kraju dogodka izvedemo nekatere pomembnejše ukrepe še pred prihodom nujne medicinske pomoči in sočloveku s tem morda rešimo celo življenje. Je dolžnost vsakega občana oziroma vsakdo je dolžan poškodovanemu ali bolnemu v nujnem primeru po svojih močeh in sposobnostih nuditi prvo pomoč in mu omogočiti dostop do nujne medicinske pomoči.

Pomislite na to, da bi bila ponesrečena oseba lahko vaš otrok, partner, starš, prijatelj, sodelavec, vi pa ne znate pristopiti in pomagati. Kako bi si to lahko oprostili? Prva pomoč je neposredna zdravstvena oskrba, ki jo dobi poškodovanec ali nenadno oboleli na kraju dogodka in čim prej po dogodku, ki je opravljena s preprostimi pripomočki in improvizacijo, vštevši improvizirani transport, ki traja toliko časa, dokler ne prispe strokovna pomoč ali dokler z bolnikom ne dosežemo ustrezne strokovne pomoči. Zgolj nekaj pravilno nudenih osnovnih ukrepov lahko človeku reši življenje. Rešitev je v izobraževanju in v praktičnem delu. Vsakih 5 sekund nekdo na svetu umre zaradi posledic poškodb. Večje število usposobljenih oseb za nudenje prve pomoči pomeni, da lahko pomagajo pri preprečevanju vsakodnevnih smrtnih primerov.

Prva pomoč rešuje življenja. To je prvi korak v verigi preživetja, ne glede na to ali gre za naravno ali kakšno drugo nesrečo. Pomembno je učinkovito in hitro ukrepanje, ki preprečuje resne poškodbe. Nesreča se lahko zgodi kadarkoli, kjerkoli in komurkoli. Zato ne bodi egoist-pomagaj prvi!

ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER VELENJE
Karmen Petek, mag.zdr.nege