Družina, to je doživljenjsko delo

Družina, to je doživljenjsko delo
20. 5. 2019 Matej Štumpfl

DRUŽINA , TO JE DOŽIVLJENJSKO DELO

Posameznikovo prvo in najpomembnejše okolje je družina, zato družinski vpliv in vzgoja poleg drugih dejavnikov pomembno delujeta na njegov osebnostni razvoj. Leta 1993 je Generalna skupščina razglasila 15. maj za svetovni dan družine, ki je najranljivejša in hkrati najmočnejša celica (teden družin, poteka od 15. do 22. maja). V zadnjih desetletjih so družino doletele mnoge spremembe, a to ne pomeni, da se je njen vpliv zmanjšal, ravno nasprotno, v času gospodarske krize se je pomen družin celo okrepil. Nekatere družine so velike, druge majhne, toda ne glede na velikost so pomembne kot celota. Družine potrebujejo družine. Stari starši, starši, tete in strici ter ostali so zopet v modi, zato ker so res potrebni. V družini je lahko stres prehud, da bi ga nosil sam, zato potrebuješ družino. Ta ima veliko socializacijsko vlogo, v času hitrih sprememb in vse večjih pritiskov pa tudi veliko terapevtsko vlogo. Družina je zdravilni vir in je najbolj natančen vodnik zdravljenja, če mu le sledite.  Je kraj, kjer se vsi člani vsak dan učijo ljubezni, potrpežljivosti, iskanja novih, boljših poti. Je motiv, da se razvijate in delate vsak dan stvari bolje in drugače. Družina je za odraščanje mladega človeka zelo pomembna, saj prav v njej pridobimo temeljne vrednote, daje pa nam tudi občutek varnosti. Za mlade so poleg družine pomembni še prijatelji in vrstniki, vendar morajo najti pravo ravnovesje. Mladi pri odraščanju potrebujejo zdravo mešanico varnosti v družinskem okolju, sproščenosti in obenem svobodo, da izrazijo svojo identiteto in se razvijejo v samostojno osebnost. Zato so vsekakor pomembni zdravi odnosi – da poslušamo drug drugega, se znamo pogovarjati in se medsebojno spoštujemo. Starši smo tisti, ki smo vsak dan znova pred izzivi, kako stopiti čez ovire, ki  prihajajo na pot in pogosto moramo, če hočemo ovire uspešno prestopiti, pri sebi spremeniti  marsikatero prepričanje in marsikateri vzorec. Pri tem gre za dvig zavesti, za razvoj sočutnosti, strpnosti in resnično brezpogojne ljubezni.

Odnosi v družini se z leti seveda spreminjajo, pomembno pa je, da občutek varnosti, spoštovanja in zaupanja ostane, tudi ko smo odrasli. Zato lahko rečem, da je družina dar,  nekaj edinstvenega in neponovljivega. Je prostor nenehnega učenja, spoznavanja in odpuščanja. Je skupek nevidnih vezi, ki  vežejo najmočneje in za vse življenje.

ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADOSTNIKOV

Karmen Petek, mag. zdr. nege