Teden otroka 2019 – pravica živeti, biti otrok, za srečo drugih

Teden otroka 2019 – pravica živeti, biti otrok, za srečo drugih
7. 10. 2019 Matej Štumpfl

TEDEN OTROKA 2019- PRAVICA ŽIVETI, BITI OTROK, ZA SREČO ROJEN..

Stopili smo v teden otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina Združenih narodov. Letos mineva 30 let od sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah, zato ravno pravice otrok predstavljajo osrednjo temo letošnjega Tedna otroka. V konvenciji je zapisano, da mora biti družini kot temeljni družbeni skupini in naravnemu okolju za razvoj in blaginjo vseh njenih članov in še posebej otrok namenjeno potrebno varstvo in pomoč, da lahko v celoti prevzame svoje odgovornosti v družbi, zavedajoč se, da mora otrok za poln in skladen razvoj svoje osebnosti odraščati v družinskem okolju, v ozračju sreče, ljubezni in razumevanja. Otrokovo prvo in najpomembnejše okolje je družina, zato družinski vpliv in vzgoja poleg drugih dejavnikov pomembno delujeta na njegov osebnostni razvoj. Družine je najranljivejša in hkrati najmočnejša celica. V zadnjih desetletjih so družino doletele mnoge spremembe, a to ne pomeni, da se je njen vpliv zmanjšal, ravno nasprotno, v času gospodarske krize se je pomen družin celo okrepil. Nekatere družine so velike, druge majhne, toda ne glede na velikost so pomembne kot celota. Družine potrebujejo družine. Stari starši, starši, tete in strici ter ostali so zopet v modi, zato ker so res potrebni. V družini je lahko stres prehud, da bi ga nosil sam, zato potrebuješ družino. Ta ima veliko socializacijsko vlogo, v času hitrih sprememb in vse večjih pritiskov pa tudi veliko terapevtsko vlogo. Družina je zdravilni vir in je najbolj natančen vodnik zdravljenja, če mu le sledite. Je kraj, kjer se vsi člani vsak dan učijo ljubezni, potrpežljivosti, iskanja novih, boljših poti. Je motiv, da se razvijate in delate vsak dan stvari bolje in drugače. Družina je za odraščanje mladega človeka zelo pomembna, saj prav v njej pridobimo temeljne vrednote, daje pa nam tudi občutek varnosti. Za mlade so poleg družine pomembni še prijatelji in vrstniki, vendar morajo najti pravo ravnovesje. Mladi pri odraščanju potrebujejo zdravo mešanico varnosti v družinskem okolju, sproščenosti in obenem svobodo, da izrazijo svojo identiteto in se razvijejo v samostojno osebnost. Zato so vsekakor pomembni zdravi odnosi – da poslušamo drug drugega, se znamo pogovarjati in se medsebojno spoštujemo. Starši smo tisti, ki smo vsak dan znova pred izzivi, kako stopiti čez ovire, ki prihajajo na pot in pogosto moramo, če hočemo ovire uspešno prestopiti, pri sebi spremeniti marsikatero prepričanje in marsikateri vzorec. Pri tem gre za dvig zavesti, za razvoj sočutnosti, strpnosti in resnično brezpogojne ljubezni.
Odnosi v družini se z leti seveda spreminjajo, pomembno pa je, da občutek varnosti, spoštovanja in zaupanja ostane, tudi ko smo odrasli. Zato lahko rečem, da je družina dar, nekaj edinstvenega in neponovljivega. Je prostor nenehnega učenja, spoznavanja in odpuščanja. Je skupek nevidnih vezi, ki vežejo najmočneje in za vse življenje.

Zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov

pred.Karmen Petek, mag. zdr. nege