Mojca PUSOVNIK ne dela

Mojca PUSOVNIK ne dela
28. 10. 2016 Martina Borovnik

Enota zobozdravstvo

28. 10. 2016

 

O B V E S T I L O

 

Mojca PUSOVNIK, dr. dent. med. v ZP Šmartno ob Paki od 28.10.2016 do vključno 4.11.2016 NE DELA.

 

Vodja enote:

Renata Lamot, dr. dent. med., spec.

l. r.