Jernej DOBELŠEK ne dela

Jernej DOBELŠEK ne dela
28. 10. 2016 Martina Borovnik

Enota zobozdravstvo

27. 10. 2016

 

O B V E S T I L O

 

Jernej DOBELŠEK, dr. dent. med. v ZP Šoštanj od 2. 11. 2016 do vključno 4. 11. 2016 NE DELA.

 

Vodja enote:

Renata Lamot, dr. dent. med., spec.

l. r.