Cenik samoplačniških storitev – ortopedska ambulanta

Cenik samoplačniških storitev – ortopedska ambulanta
20. 10. 2017 Matej Štumpfl

CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV V ORTOPEDSKI AMBULANTI

ŠIFRA STORITVE, NAZIV STORITVE,CENA v EUR brez DDV*

_E76 Prvi specialistični pregled 60 EUR

_E77 Kontrolni specialistični pregled 40EUR

_F16 Lokalna infiltracija 15 EUR

*V skladu s prvo točko prvega odstavka 42. člena ZDDV davek na dodano vrednost ni obračunan.

OPOMBA: Kontrolni pregled je pregled, ki je opravljan do 3 mesece po prvem pregledu oziroma pregled, ki se z izvidi neposredno nanaša na predhodni pregled.

Naročanje na številko: 038995-412