12. maj, dan, ko medicinske sestre po vsem svetu praznujemo mednarodni praznik

12. maj, dan, ko medicinske sestre po vsem svetu praznujemo mednarodni praznik
8. 5. 2017 Matej Štumpfl

12. maj, dan, ko medicinske sestre po vsem svetu praznujemo mednarodni praznik

Medicinske sestre smo največja poklicna skupina izvajalcev zdravstvenega varstva, saj predstavljamo več kot polovico vseh zaposlenih. V Sloveniji to pomeni skoraj 18.000 aktivnih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Naše poslanstvo je skrb za zdrave in bolne v vseh življenjskih obdobjih, vse dni v letu. Mednarodni dan medicinskih sester po svetu obeležujemo v spomin na rojstvo Florence Nightingale (1980- 1910), ustanoviteljice sodobnega sestrstva.
Še malo o zgodovini. 27. 11. 1927 je bila v Ljubljani ustanovljena prva stanovska organizacija medicinskih sester, ki se je imenovala »Organizacija absolvent šole za sestre«. Od leta 1951 se je stanovsko združenje medicinskih sester preimenovalo v Društvo medicinskih sester, ki je v letu 1963 dobilo naziv Zveza društev medicinskih sester Slovenije ter se povezalo v Zvezo društev medicinskih sester Jugoslavije. Pomemben mejnik pa je tudi 15. 12. 2002, ko je bila ustanovljena Zbornica zdravstvene nege Slovenija.
Razmere v zdravstvu postajajo zaradi različnih varčevalnih ukrepov vedno zahtevnejše. Odgovornost medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov dobiva nove razsežnosti, nove zadolžitve, naloge in razširjan delovni krog. Opravljamo tudi tisti del nalog in storitev, ki še dolgo nazaj niso sodile v okvire kompetenc medicinskih sester. Ta trend je pravi in mu je potrebno slediti. Medicinska sestra »ni poklic«, za to delo si poklican. Medicinske sestre se za svoje delo razdajajo. Razumeti moramo, da za nas denar ni na pravem mestu. Prava medicinska sestra ima dušo.
Medicinska sestra predstavlja svojo poklicno skupino najprej s svojo samopodobo, predstavo, ki jo ima o sami sebi, del le te je profesionalna, ki se nenehno prilagaja na različne okoliščine. Nič manj pomembno pa ni predstavljanje s svojo osebnostjo, s prirojenimi in pridobljenimi človeškimi lastnosti, čustveno zrelostjo in humanostjo. Nenazadnje medicinske sestre s svojo pojavnostjo predstavljamo zdravstveni zavod, inštitucijo. Dobri, strpni in spoštljivi medosebni odnosi so temelj kakovostnega dela v zdravstveni negi.

Medicinske sestre doživimo ogromno lepih trenutkov, trenutkov pozornosti in iskrene hvaležnosti s strani pacientov, kar nam daje zagon za delo.
Pomembno pa je, da bomo le združene okrepile kakovost svojega dela v prihodnosti.

Mihaela Petek Rudnik, dipl. m. s.
Nataša Stušek, dipl. m. s.