Karierna priložnost v ZD Velenje

Karierna priložnost v ZD Velenje

Specialisti družinske medicine, pediatrije, urgentne medicine, ginekologije, dermatologije, rentgenologije, medicina dela in športa, pulmologije, kardiologije, alergologije, psihiatrije

Profesionalni izziv

Primarni nivo je temelj v piramidi zdravstvene obravnave pacienta.

Zaposlenemu prijazen delodajalec

Sprejemanje novih idej napredka v stroki.

Štipendiranje

Nudimo štipendiranje za zadnji 2 leti šolanja.

Velenje - mesto priložnosti

Moderno mest  prijazno družinskemu življenju.

Čas zate

Izbira za kakovostno življenje in delo.

Svet na dlani

Tvoj trampolin za raziskovanje sveta.

Primarni nivo v ZD Velenje kot profesionalni izziv

Primarni nivo je temelj v piramidi zdravstvene obravnave pacienta, je vhod pacienta v zdravstveni sistem. Osebni zdravnik je najpomembnejši strokovnjak na vhodu v sistem, ki lahko s svojim delovanjem, razumevanjem pacientovih potreb, kliničnega stanja v sklopu kroničnih in akutnih obolenj ter poznavanju sistema zdravstva, zelo zgodaj začne ustrezno zdravljenje, izpelje ustrezne napotitve. Vse to se odraža v boljšemu izhodu za pacienta…

Zdravnik v ambulanti razvija odnos, ki je osredotočen in usmerjen na posameznika, njegovo družino. Pri tem upošteva tudi pomemben vidik skupnosti, okolja, socialno ekonomskih značilnosti pacientove družine in širše. Pomembna je kontinuiteta obravnave, poznavanje pacienta, celosten pristop k obravnavi, sočasna obravnava kroničnih in akutnih obolenj in zgodnje diagnostično odkrivanje obolenj – stalnost obravnav, dolgotrajen partnerski odnos med zdravnikom in pacientom omogoča boljši izid zdravljenja.

V ZD Velenje teče usklajevanje oskrbe bolnikov s sodelovanjem s strokovnjaki iz drugih področij primarnega zdravstvenega varstva (fizioterapija, CDZO in CDZOM, patronažna služba, CKZ, dietetik, delovna terapija…) in sek. zdravstvenega varstva v ZD, sodelovanje s strokovnjaki izven ZD na sekundarni in terciarni ravni, z regijskim NIJZ, NZLOH. Pomen primarnega nivoja je tudi v usmerjenosti v preventivno odkrivanje obolenj.

V ZD Velenje je organiziranost dela plastična in se sprotno prilagaja potrebam pacientov, potrebam dogajanj na področju zdravstva, kar se je jasno pokazalo v času pandemije koronavirusa, saj smo iz danes na jutri prilagodili naše delovanje novim situacijam in epidemiološkim zahtevam.

Raziskovalna dejavnost na primarnem nivoju v sodelovanju z lokalno skupnostjo ima velike možnosti v tematikah ter predstavlja velik izziv z možnostmi napredka pri obravnavi in zdravljenju pacientov.

Zaposlenemu prijazen delodajalec

Kaj nudimo, dodatne možnosti: telovadba, motivacijske delavnice, delavnice sproščanja, stopamo v projekt družini prijazno podjetje, podpora strokovnemu izpopolnjevanju, nadgrajevanju, podpora raziskovanju, tehnološkemu digitalnemu napredku v ambulantah, odprtost vodstva za zaposlene (sestanki, pogovori, sprejemanje novih idej napredka v stroki)…

Velenje – mesto
priložnosti

Kakovost življenja postavljamo na prvo mesto. Izberi čas zase.

01.

Mesto prijazno družinam

Velenje ponuja vsem občanom enosteven dostop do vrtca brez dolgih čakalnih dob.

02.

Aktivno 

Obiščite velenjsko plažo ali pa preživite svoj prosti čs v raziskovanju številnih kolesarskh poti.      

03.

Velenjska plaža 

Najlepše urejeno kopališče. 

04.

Vista Velenje 

Koncertno prizorišče na prostem ob jezeru.

05.

Urejene tekaške poti 

Najlepše tekaške poti v naravi, peščena podlaga, različne dolžine.

06.

Svet na dlani

V 1 uri ali manj dosegljiva smučišča in letališča v Sloveniji in Avstriji.

Kontaktni obrazec

Tvoj prvi korak za svetlo prihodnost.

    Tvoja priložnost za svetlo prihodnost.

    © Copyright 2022 ZD Velenje. Vse pravice so pridržane.

    Velikost pisave
    Barvni kontrast