Javna naročila

Statistični podatki - evidenčna naročila

Na podlagi določil 2. točke 21. člena in 2. točke 106. člena ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015 objavljamo podatke o oddanih naročilih, katerih vrednost brez DDV je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od 20.000 EUR brez DDV za blago ali storitve oz. višja od 10.000 EUR in nižja od 40.000 EUR brez DDV za gradnje objavljamo seznam evidenčnih naročil za leto 2018.

Statistika evidenčnih naročil 2018

Aktualna naročila

Javno naročilo

Nakup nenujnega reševalnega vozila

Zdravstveni dom Velenje je dne 1. 2. 2021 razpisal javno naročilo 01/2021 za Nabavo nenujnega reševalnega vozila. Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod evidenčno številko JN000506/2021-W01,

Osnovni podatki javnega naročila:

 

Arhiv naročil

ARHIV NAROČIL

Dobava pogonskega goriva

Zdravstveni dom Velenje je dne 24. 12. 2020 razpisal javno naročilo 09/2020 za Dobavo pogonskega goriva. Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod evidenčno številko .JN008003/2020-W01

Osnovni podatki javnega naročila:


Dostop do zbirke podatkov UpToDate Anywhere

Zdravstveni dom Velenje je dne 28. 11. 2019 razpisal javno naročilo 18/2019 za Dostop do zbirke podatkov UpToDate Anywhere. Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod evidenčno številko .JN008293/2019-W01

Osnovni podatki javnega naročila:

Razpisna dokumentacija se nahaja v datoteki: Razpisna dokumentacija


Nakup dveh patronažnih vozil (manjše osebno terensko vozilo)

Zdravstveni dom Velenje je dne 25. 9. 2019 razpisal javno naročilo 09/2019 za Nakup dveh patronažnih vozil. Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod evidenčno številko JN006692/2019-W01 .

Osnovni podatki javnega naročila so bili:

Razpisna dokumentacija se nahaja v datoteki: JN09-Patronazna_vozila


VZDRŽEVANJE VOZIL VOZNEGA PARKA ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE

Zdravstveni dom Velenje je z dnem 14. 6. 2019 razpisal javno naročilo 04/2019 za Vzdrževanje vozil voznega parka Zdravstvenega doma Velenje. Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod evidenčno številko JN004089/2019-W01.

Osnovni podatki javnega naročila:

 • trajanje objave javnega naročila – do 8. 7. 2019 (do 11. ure)
 • elektronsko odpiranje ponudb – 8. 7. 2019 ob 11.15 uri na naslovu: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10466
 • rok za postavitev vprašanj na portalu: 3. 7. 2019 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija se nahaja v datoteki: RD Vzdrževanje vozil ZDV


NABAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA IZVAJANJE LABORATORIJSKIH ANALIZ SEDIMENTA URINA, Z BREZPLAČNO UPORABO, BREZPLAČNIM REDNIM VZDRŽEVANJEM IN BREZPLAČNIM SERVISIRANJEM URINSKEGA ANALIZATORJA

Zdravstveni dom Velenje je z dnem 20. 6. 2019 razpisal javno naročilo 10/2019 za NABAVO POTROŠNEGA MATERIALA ZA IZVAJANJE LABORATORIJSKIH ANALIZ SEDIMENTA URINA, Z BREZPLAČNO UPORABO, BREZPLAČNIM REDNIM VZDRŽEVANJEM IN BREZPLAČNIM SERVISIRANJEM URINSKEGA ANALIZATORJA. Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod evidenčno številko JN004283/2019-W01.

Osnovni podatki javnega naročila:

Razpisna dokumentacija se nahaja v datoteki: JN10-RD-Urinski_analizator_ZDV


NAKUP ZDRAVIL

Zdravstveni dom Velenje je z dnem 10. 6. 2019 razpisal javno naročilo 06/2019 za Nakup zdravil. Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod evidenčno številko JN003922/2019-W01.

Osnovni podatki javnega naročila:

Dne 24. 6. 2019 je naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije, ki se je navezoval na vprašanje na portalu. Popravek razpisne dokumentacije se nahaja v datoteki: RD_Zdravila_popravek


NAKUP NENUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

Zdravstveni dom Velenje je z dnem 14. 6. 2019 razpisal javno naročilo 07/2019 za Nakup nenujnega reševalnega vozila. Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod evidenčno številko JN004093/2019-W01.

Osnovni podatki javnega naročila:

OPOZORILO

Naročnik je dne 19. 6. 2019 objavil popravek razpisne dokumentacije: Popravek_JN07-Nenujno_res_vozilo_ZDV

 


Okoljsko manj obremenjujoče sanitetno vozilo – PONOVITEV

Zdravstveni dom Velenje je dne 27. 3. 2018 razpisal javno naročilo 05/2019 za Okoljsko manj obremenjujoče sanitetno vozilo – ponovitev. Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod evidenčno številko JN001784/2019-W01 .

Osnovni podatki javnega naročila:

Razpisna dokumentacija se nahaja v datoteki: RD_05_2019_Sanitetno_vozilo


Okoljsko manj obremenjujoče sanitetno vozilo

Zdravstveni dom Velenje je dne 25. 2. 2018 razpisal javno naročilo 01/2019 za Okoljsko manj obremenjujoče sanitetno vozilo. Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod evidenčno številko JN001046/2019-W01 .

Osnovni podatki javnega naročila:

 • trajanje objave javnega naročila – do 11. 3. 2019 (do 11. ure)
 • rok za postavitev vprašanj na portalu: 4. 3. 2019 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija se nahaja v datoteki: RD_01_2019_Sanitetno_vozilo

Prispeli sta dve ponudbi, vendar sta obe ponudbi presegali zagotovljena sredstva naročnika. Iz tega razloga je ponudnik zavrnil obe ponudbi in se odločil za ponovitev razpisa.


Izvedba zobotehničnih storitev

Zdravstveni dom Velenje je dne 7.12.2018 razpisal javno naročilo 12/2018 za Izvedbo zobotehničnih storitev.

Osnovni podatki javnega naročila so bili:

 • rok za oddajo ponudbe – do 20.12.2018 (do 12. ure)
 • rok za postavitev vprašanj po elektronski pošti: 17.12.2018 do 10. ure.

Razpisna dokumentacija se nahaja v datoteki: Izvedba zobotehničnih storitev

 


Sanitetni material in material za nego ran

Zdravstveni dom Velenje je dne 24.5.2018 razpisal javno naročilo 03/2018 za Sanitetni material in material za nego ran. Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod evidenčno številko  JN003339/2018-W01 .

Osnovni podatki javnega naročila:

Razpisna dokumentacija se nahaja v datoteki: SANITETNI MATERIAL IN MATERIAL ZA NEGO RAN


Adaptacija Enote za laboratorijsko medicino v Zdravstvenem domu Velenje

Zdravstveni dom Velenje je dne 8.5.2018 razpisal javno naročilo 06/2018 za adaptacijo Enote za laboratorijsko medicino v Zdravstvenem domu Velenje. Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod evidenčno številko JN002908/2018-W01 .

Osnovni podatki javnega naročila:

Razpisna dokumentacija se nahaja v datoteki: Razpisna_dokumentacija_LAB


Naročilo laboratorijskega materiala za potrebe Zdravstvenega doma Velenje

Zdravstveni dom Velenje je z dne 7.2.2018 razpisal javno naročilo 02/2018 za nakup laboratorijskega materiala, ki je obsegalo 19. sklopov. Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod evidenčno številko JN000747/2018-B01.

Osnovni podatki javnega naročila:

 • trajanje objave javnega naročila – do 15.3.2018 (do 9. ure)
 • javno odpiranje ponudb bo 15.3.2018 ob 11. uri
 • rok za postavitev vprašanj na portalu: 26.2.2017 do 12. ure
 • javno naročilo je razdeljeno na 19. sklopov.

LABORATORIJSKI_MATERIAL


Adaptacija Trakta A v Zdravstvenem domu Velenje

Zdravstveni dom Velenje je dne 14.2.2018 razpisal javno naročilo 04/2018 za adaptacijo Trakta A v Zdravstvenem domu Velenje. Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod evidenčno številko JN000845/2018-W01 .

Osnovni podatki javnega naročila:

 • trajanje objave javnega naročila – do 9.3.2018 (do 9. ure)
 • javno odpiranje ponudb bo 9.3.2018 ob 12. uri
 • rok za postavitev vprašanj na portalu: 2.3.2018 do 12. ure
 • javno naročilo ni bilo razdeljeno na sklope.

Spremenjena dokumentacija se nahaja v datoteki: Popravek_RD_Trakt_A

 


Naročilo pogonskega goriva za vozila Zdravstvenega doma Velenje

Zdravstveni dom Velenje je z dnem 15.1.2018 razpisal javno naročilo 01/2018 za nakup pogonskega goriva. Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod evidenčno številko JN000215/2018-W01.

Osnovni podatki javnega naročila:

 • trajanje objave javnega naročila – 15.1.2018 do 23.1.2018 (do 9. ure)
 • javno odpiranje ponudb bo 23.1.2018 ob 11. uri
 • rok za postavitev vprašanj na portalu: 18.1.2017 do 12. ure
 • javno naročilo ni razdeljeno sklope.

Dokumentacija javnega naročila


Nakup reševalnega in sanitetnega vozila

Zdravstveni dom Velenje je razpisal javno naročilo za nakup dveh vozil (reševalno vozilo, sanitetno vozilo). Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil.

Osnovni podatki javnega naročila:

 • trajanje objave javnega naročila – 1.8.2017 do 4.9.2017 (do 9. ure)
 • javno odpiranje ponudb bo 4.9.2017 ob 11. uri
 • rok za postavitev vprašanj na portalu: 12.8.2017 do 9. ure
 • javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa: Sklop 1 – Reševalno vozilo in Sklop 2 – Sanitetno vozilo.

Vozila – razpisna dokumentacija


Apartma Barbariga

Zdravstveni dom Velenje je z dne 1.8.2017 razpisal javni razpis za prodajo nepremičnine z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB za dva apartmaja v Barbarigi.

Apartma 339005:
Apartma v turističnem naselju Barbariga, lokacija 339. Apartma meri 101,25 m2 (39,85 m2 bivalni prostori, z vrtom v izmeri 61,40 m2). Leto izgradnje 1988, delna prenova pa je bila izvršena v letu 2007. Je v dobrem stanju, redno vzdrževan, možno takojšnje bivanje. Apartma je popolnoma opremljen.  Energijski razred C.
Izklicna cena znaša 47.600 €.
Apartma 339105:
Apartma v turističnem naselju Barbariga, lokacija 339. Apartma meri 36,90 m2. Leto izgradnje 1988, delna prenova pa je bila izvršena v letu 2007. Je v dobrem stanju, redno vzdrževan, možno takojšnje bivanje. Apartma je popolnoma opremljen.  Energijski razred D.
Izklicna cena znaša 39.000 €.
Objava je trajala od 1.8.2017 do 21.8.2017. Prijave so se zbirale do 21.8.2017 do 10. ure (zadnji rok za prijavo na sedežu prodajalca), odpiranje ponudb je bilo isti dan (21.8.2017) ob 12. uri.
Na sedež je prispelo 6 ponudb, ki jih je Komisija odprla ter preverila njihovo ustreznost. Vse ponudbe so ustrezale razpisnim pogojem. Izbrana sta bila najvišja ponudnika, solastniki so se v postopku odpovedali predkupni pravici.

Nakup mamografskega aparata

Popravek razpisne dokumentacije za nakup mamografskega aparata

Servisiranje vozil
Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme
Datum objave: 28. 12. 2015
Številka objave: JN9113/2015


 

Prodaja dvigala

Prodaja vozila

Prodaja hematološkega analizatorja

Nakup reševalnega vozila

Nakup reševalnega vozila EU portal

Lepljive obveze

Zavarovanje premoženja 2015-2018

Predmet razpisa: Nakup zdravil

Razpisna dokumentacija


Predmet naročila: Najem dolgoročnega kredita za digitalizacijo RTG dejavnosti, s časom odplačila 5 let

Povezava do razpisne dokumentacije


Predmet naročila: Nakup sanitetnega in RTG materiala, po sklopih 

Predmet javnega naročila je: Nakup sanitetnega materiala, materiala za nego ran in RTG materiala, po sklopih za obdobje tri leta.

Javno naročilo je razdeljeno v sklope:

SKLOP 1: SANITETNI MATERIAL
SKLOP 2: MATERIAL ZA NEGO RAN
SKLOP 3: RTG MATERIAL

Povezava do razpisne dokumentacije


Predmet razpisa: Nakup laboratorijskega materiala po sklopih ter nakup reagentov in potrošnega materiala za biokemijski in imunokemijski analizator z brezplačnim najemom integriranega analitskega sistema.

Povezava do razpisne dokumentacije

PREDMET NAROČILA: NAKUP PACS/RIS SISTEMA IN INTEGRACIJA Z ZIS

Povezava do razpisne dokumentacije


PREDMET NAROČILA: NAKUP NOVEGA DIGITALNEGA RTG APARATA 

Povezava do razpisne dokumentacije

PREDMET NAROČILA: Nakup novega stomatološkega aparata – 2 kosa

Povezava do razpisne dokumentacije


PREDMET NAROČILA: NADGRADNJA STREŽNIŠKE STROJNE OPREME

Povezava do razpisne dokumentacije

 

POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE

Predmet javnega naročilaNakup čistil in papirne galanterije.

Razpisna dokumentacija (word)

Tabela za pripravo predračunov (excel)


POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE

Predmet javnega naročila: Pranje in čiščenje osebnih vozil  patronažne službe ZD Velenje

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za izvedbo storitev – pranje in čiščenje osebnih vozil  patronažne službe ZD Velenje.

Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejete.

Za pravilnost ponudbe morate podati prijavo za zunanje in notranje čiščenje vozil ZD Velenje..

Cene morajo vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Predračun mora biti veljaven do 30. 5. 2013.

Rok plačila je 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo po zastavljenih merilih ocenjen kot najugodnejši.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev izpolnite in priložite k ponudbi.

Druga določila so vsebovana v vzorcu pogodbe, ki ga parafirate in vrnete.

Obravnavali bomo predračune, ki bodo prispeli do naročnika do  22. 4. 2013 do9. ure.

Kontaktna oseba naročnika je: Ružica Baketa, tel. 03 89 95 417, e-mail:ruzica.baketa@zd-velenje.si.

Prosimo, da na priloženih obrazcih podate svojo ponudbo.

DIREKTOR:

Jože Zupančič, dr. med.,

spec. spl. med.

Razpisna dokumentacija (format PDF)

Razpisna dokumentacija (format DOC)


Številka objave : JN13473/2012

Predmet javnega naročila je: Nakup novega urgentnega vozila – 1 kos

Naročnik bo javno naročilo izvedel po odprtem postopku, skladno z določili 25. člena ZJN (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/2011 v nadaljevanju ZJN-2).

Povezava do objave in razpisne dokumentacije:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=257092

_________

Številka objave: JN13115/2012

Predmet javnega naročila je: Nakup sanitetnega in RTG materiala, po sklopih za obdobje 1 leta.

Naročnik bo javno naročilo izvedel po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma, skladno z določili 32. člena ZJN (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/2011 v nadaljevanju ZJN-2).

Povezava do objave in razpisne dokumentacije:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=255736

__________

Številka objave: JN13114/2012

Predmet javnega naročila je: Nakup zdravstvenega materiala, po sklopih za obdobje 2 let.

Naročnik bo javno naročilo izvedel po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma, skladno z določili 32. člena ZJN (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/2011 v nadaljevanju ZJN-2).

Povezava do objave in razpisne dokumentacije:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=255735 

Vsa javna naročila, oddana po postopkih NMV, zbiranja ponudb po predhodni objavi, odprtem in vseh drugih postopkih, so objavljena na portalu javnih naročil Uradnega lista RS, na povezavi: http://www.enarocanje.si/ .
.
Zaradi obsega razpisne dokumentacije ali drugih razlogov, so pri nekaterih razpisih dokumentacije objavljene na tem mestu.
.
Komunikacija med morebitnim ponudnikom (gospodarskim subjektom) in naročnikom (ZD Velenje) poteka preko portala javnih naročil.
.
Naročnik opozarja morebitne ponudnike, da so dolžni spremljati objave na portalu javnih naročil. Naročnik ne prevzame odgovornosti za nepopolnost ponudb zaradi ne spremljanja objav na portalu javnih naročil.
Velikost pisave
Barvni kontrast