Telefonski imenik

ZD Velenje

ZDRAVNIK/ODDELEK

TELEFONSKA ŠTEVILKA (+ 03)

TELEFONSKA CENTRALA 038995400
KLICNI CENTER ZA NAROČANJE 038995541
Fax 038995648
Tajništvo zavoda 038995412
Informacije/naročanje na Covid cepljenje 031730644
Akutna ambulanta za odrasle 038995598
Akutna ambulanta za otroke in mladino 038995462

 

SLUŽBA SPLOŠNE MEDICINE (ambulante zdravnikov)

Lucija ŠTEKOVIĆ, dr. med., spec. med. del., prometa in športa / kontakt 038995426
Pavel GROŠELJ, dr. med., spec. spl. med. / kontakt 038995428
Danijela MITROVIĆ, dr. med., spec. druž. med. / kontakt 038995605
Vesna LAH, dr. med., spec. druž. med. / kontakt 038995658
Ivana Kuzmanović, dr. med., spec. spl. med. / kontakt 038995432
Ilijana MARKOŠ – KRSTULOVIĆ, dr. med., spec. spl. med. / kontakt 038995436
Tomaž SLAVIČ, dr. med., spec. spl. med. / kontakt 038995438
Sretanka BOLJANOVIĆ, dr. med., spec. druž. med. / kontakt 038995440
Daša ZORE SLATINŠEK, dr. med., spec. druž. med. / kontakt 038995430
Urška HERLAH, dr. med., spec. druž. med. / kontakt 038995434
Marta BRUNŠEK STRAŠEK, dr. med., spec. druž. med. / kontakt 038995558
Aleksandar Lazić, dr. med., spec. druž. med. / kontakt 038995402
Urška Trebičnik, dr. med., spec. druž. med. / kontakt 038995515
Draško Vrabič, dr. med., spec. med. dela / kontakt 038995494
Maja Jurko, dr. med., specializantka druž. med. / kontakt 038995442
Janja Fišter, dr. med., spec. druž. med. / kontakt 038995515
Diana Pučko, dr. med., specializantka druž. med. / kontakt 038995568
ADMINISTRACIJA splošnih ambulant 038995443 (531)
Ambulanta za cepljenje / kontakt 038995688

 

DEŽURNA AMBULANTA

SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI (URGENCA) 038995445
Reševalna postaja 038995478

 

DISPANZER MEDICINE DELA

DISPANZER ZA MEDICINO DELA 038995468
Administracija DMD 038995468

 

PSIHOLOŠKA AMBULANTA NA DMD

mag. Irena PIRNAT, univ. dipl. psih. (informacije od 08.30 do 12.00) 038995545
Saša ŽUNTAR, mag. psih. (informacije od 07.00 do 14.00) 038995546

 

ŠOLSKI DISPANZER (ambulante)

Šolska preventiva 1 / kontakt 038995512
Šolska preventiva 2 / kontakt 038995538
dr. Katarina Rednak Paradiž, dr. med, spec. pediatrije / kontakt 038995452
Irena GUSIČ, dr. med., spec. šol. med. / kontakt 038995454
Lea Vodušek Reberšak, dr. med., spec. pediatrije / kontakt 038995450

 

PREDŠOLSKI DISPANZER (ambulante)

Barbara Rebernik dr.med, spec.pediatrije / kontakt 038995460
Aleksandra Bogdanovič, dr. med., spec. pediatrije / kontakt 038995462
Andreja OBERMAYER TEMLIN, dr. med., spec. pediatrije / kontakt 038995458
POSVETOVALNICA 038995540
RAZVOJNA AMBULANTA IN ULTRAZVOK 038995455

 

DISPANZER ZA ŽENE (ginekološka ambulanta)

Korana KUŠTRIN, dr. med., spec. ginek. in porodništva 899 54 63
Ambulanta številka 2 899 54 65

 

SPECIALISTIČNE AMBULANTE

DISPANZER ZA MENTALNO HIGIENO 899 54 67
METADONSKA AMBULANTA 899 56 12
PSIHOLOGINJA Danica DRAŽNIK, spec. klin. psih. 899 55 68
PSIHOLOGINJA Maša NARALOČNIK-SINUR, spec. klin.psih. 899 56 36
PLJUČNA IN ALERGOLOŠKA AMBULANTA 899 54 71
DIABETOLOŠKA AMBULANTA 899 54 71
ORL AMBULANTA 899 54 73
INTERNISTIČNA AMBULANTA 899 56 29
DERMATOLOŠKA AMBULANTA 899 55 44
ANTIKOAGULACIJSKA AMBULANTA 899 55 52
ORTOPEDSKA AMBULANTA 899 54 04

 

DRUGE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

RTG ADMINISTRACIJA 899 54 75
DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ 899 54 76
FIZIOTERAPIJA 899 55 69
DELOVNA TERAPIJA 899 55 80
PREVEZOVALNICA 899 54 95
NEVROFIZIOTERAPIJA 899 55 70
PATRONAŽNA SLUŽBA 899 55 72 (601)
ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER 899 56 47
CINDI 899 56 28
SOCIALNA SLUŽBA 899 55 39

 

SPLOŠNE ZOBNE AMBULANTE

Robert KRALJ, dr. dent. med. 8995-484
Ajda Ježovnik, dr. dent. med. 8995-483
Tadeja LESNJAK CIZEJ, dr. dent. med. 8995-485
Para KAMCHEVA, dr. dent. med. 8995-643
ROMIH Nataša, dr. dent. med. 8995-642
Boris ŽMAVC, dr. dent. med. 8995-415
Dušan NEMANIČ, dr. dent. med. 8995-583
Marzenka KOSI ŠOLAJIĆ, dr. dent. med. 8995-582

 

SPECIALISTIČNE ZOBNE AMBULANTE

Veronika POLANŠEK – LORENČIČ, dr. dent. med., spec. otroškega in preventivnega zobozdravstva 8995-486
Stanislav GRASSELLI, dr. dent. med., spec. zobne in čeljustne ortopedije s protetiko 8995-487
Renata Lamot, dr. dent. med., spec. parodontolog 8995-579
ORTODONTIJA MALINGER
Maristella Malinger, dr. dent. med., spec. ortodont
03 620 04 90

 

MLADINSKE ZOBNE AMBULANTE

Dita Aplinc, dr. dent. med. 8995-492
Daša BURŠIČ, dr. dent. med. 8995-491
Andreja KUMER PRISLAN, dr. dent. med. 8995-490
Olivera SAVEVA, dr. dent. med. 8995-559
Saša PETEK, dr. dent. med. 8995-614

 

ZP ŠOŠTANJ

Centrala 0358816-40
Ambulanta Jožica Lovrec-Veternik 0358830-50
Ambulanta Simona Špital 0358822-13
Ambulanta številka 3 035888-40
Referenčna ambulanta 0358824-67

 

ZP ŠOŠTANJ – ZOBNE AMBULANTE

Ana BOŽIČ,  dr. dent. med. 5881-114
Vjollca Ahmetaj, dr. dent. med. 5882-479

 

ZP ŠMARTNO OB PAKI

Urška SUŠAK, dr.med. 58850-18
Matic KRANJC, dr.med. 58824-96
Diyana VASOV, dr.med. 58824-96

 

ZP ŠMARTNO OB PAKI – ZOBNE AMBULANTE

Mojca PUSOVNIK,  dr. dent. med. 8915-006

 

ZOBNI RTG – rentgensko slikanje zob

Anja ŠRAML, ing. rad. 8995-599

Spoštovani,
v kolikor boste z ambulanto komunicirali preko elektronske pošte, v sporočila ne navajajte občutljivih osebnih podatkov. Pri komunikaciji vam priporočamo da poskrbite za šifriranje podatkov, ki jih pošiljate.
Povezava na kratka navodila za šifriranje

Velikost pisave
Barvni kontrast