Telefonski imenik

ZD Velenje

ZDRAVNIK/ODDELEK

TELEFONSKA ŠTEVILKA (+ 03)

TELEFONSKA CENTRALA 899 54 00
KLICNI CENTER ZA NAROČANJE 899 55 41
Fax 899 56 48
Tajništvo zavoda 899 54 12
Informacije/naročanje na Covid cepljenje 031-730-644

 

SLUŽBA SPLOŠNE MEDICINE (ambulante zdravnikov)

Lucija ŠTEKOVIĆ, dr. med., spec. med. del., prometa in športa / kontakt 899 54 26
Pavel GROŠELJ, dr. med., spec. spl. med. / kontakt 899 54 28
Danijela MITROVIĆ, dr. med., spec. druž. med. / kontakt 899 56 05
Vesna LAH, dr. med., spec. druž. med. / kontakt 899 56 58
Ivana Kuzmanović, dr. med., spec. spl. med. / kontakt 899 54 32
Ilijana MARKOŠ – KRSTULOVIĆ, dr. med., spec. spl. med. / kontakt 899 54 36
Tomaž SLAVIČ, dr. med., spec. spl. med. / kontakt 899 54 38
Sretanka BOLJANOVIĆ, dr. med., spec. druž. med. / kontakt 899 54 40
Daša ZORE SLATINŠEK, dr. med., spec. druž. med. / kontakt 899 54 30
Urška HERLAH, dr. med., spec. druž. med. / kontakt 899 54 34
Marta BRUNŠEK STRAŠEK, dr. med., spec. druž. med. / kontakt 899 55 58
Aleksandar Lazić, dr. med., spec. druž. med. / kontakt 899 54 02
Urška Trebičnik, dr. med., spec. druž. med. / kontakt 899 55 15
Draško Vrabič, dr. med., spec. med. dela / kontakt 899 54 94
Maja Jurko, dr. med., specializantka druž. med. / kontakt 899 54 42
Janja Fišter, dr. med., spec. druž. med. / kontakt 899 55 15
Diana Pučko, dr. med., specializantka druž. med. / kontakt 899 56 58
ADMINISTRACIJA splošnih ambulant 899 54 43 (531)
Ambulanta za cepljenje / kontakt 899 56 88

 

DEŽURNA AMBULANTA

SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI (URGENCA) 899 54 45
Reševalna postaja 899 54 78

 

DISPANZER MEDICINE DELA

DISPANZER ZA MEDICINO DELA 899 54 68
Administracija DMD 899 54 68

 

PSIHOLOŠKA AMBULANTA NA DMD

mag. Irena PIRNAT, univ. dipl. psih. (informacije od 08.30 do 12.00) 899 55 45
Saša ŽUNTAR, mag. psih. (informacije od 07.00 do 14.00) 899 55 46

 

ŠOLSKI DISPANZER (ambulante)

Šolska preventiva 1 / kontakt 899 55 12
Šolska preventiva 2 / kontakt 899 55 38
dr. Katarina Rednak Paradiž, dr. med, spec. pediatrije / kontakt 899 54 52
Irena GUSIČ, dr. med., spec. šol. med. / kontakt 899 54 54
Lea Vodušek Reberšak, dr. med., spec. pediatrije / kontakt 899 54 50

 

PREDŠOLSKI DISPANZER (ambulante)

Barbara Rebernik dr.med, spec.pediatrije / kontakt 899 54 60
Aleksandra Bogdanovič, dr. med., spec. pediatrije / kontakt 899 54 62
Andreja OBERMAYER TEMLIN, dr. med., spec. pediatrije / kontakt 899 54 58
POSVETOVALNICA 899 55 40
RAZVOJNA AMBULANTA IN ULTRAZVOK 899 54 55

 

DISPANZER ZA ŽENE (ginekološka ambulanta)

Korana KUŠTRIN, dr. med., spec. ginek. in porodništva 899 54 63
Ambulanta številka 2 899 54 65

 

SPECIALISTIČNE AMBULANTE

DISPANZER ZA MENTALNO HIGIENO 899 54 67
METADONSKA AMBULANTA 899 56 12
PSIHOLOGINJA Danica DRAŽNIK, spec. klin. psih. 899 55 68
PSIHOLOGINJA Maša NARALOČNIK-SINUR, spec. klin.psih. 899 56 36
PLJUČNA IN ALERGOLOŠKA AMBULANTA 899 54 71
DIABETOLOŠKA AMBULANTA 899 54 71
ORL AMBULANTA 899 54 73
INTERNISTIČNA AMBULANTA 899 56 29
DERMATOLOŠKA AMBULANTA 899 55 44
ANTIKOAGULACIJSKA AMBULANTA 899 55 52
ORTOPEDSKA AMBULANTA 899 54 04

 

DRUGE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

RTG ADMINISTRACIJA 899 54 75
DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ 899 54 76
FIZIOTERAPIJA 899 55 69
DELOVNA TERAPIJA 899 55 80
PREVEZOVALNICA 899 54 95
NEVROFIZIOTERAPIJA 899 55 70
PATRONAŽNA SLUŽBA 899 55 72 (601)
ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER 899 56 47
CINDI 899 56 28
SOCIALNA SLUŽBA 899 55 39

 

SPLOŠNE ZOBNE AMBULANTE

Robert KRALJ, dr. dent. med. 8995-484
Ajda Ježovnik, dr. dent. med. 8995-483
Tadeja LESNJAK CIZEJ, dr. dent. med. 8995-485
Para KAMCHEVA, dr. dent. med. 8995-643
ROMIH Nataša, dr. dent. med. 8995-642
Boris ŽMAVC, dr. dent. med. 8995-415
Dušan NEMANIČ, dr. dent. med. 8995-583
Marzenka KOSI ŠOLAJIĆ, dr. dent. med. 8995-582

 

SPECIALISTIČNE ZOBNE AMBULANTE

Veronika POLANŠEK – LORENČIČ, dr. dent. med., spec. otroškega in preventivnega zobozdravstva 8995-486
Stanislav GRASSELLI, dr. dent. med., spec. zobne in čeljustne ortopedije s protetiko 8995-487
Renata Lamot, dr. dent. med., spec. parodontolog 8995-579
ORTODONTIJA MALINGER
Maristella Malinger, dr. dent. med., spec. ortodont
03 620 04 90

 

MLADINSKE ZOBNE AMBULANTE

Dita Aplinc, dr. dent. med. 8995-492
Daša BURŠIČ, dr. dent. med. 8995-491
Andreja KUMER PRISLAN, dr. dent. med. 8995-490
Olivera SAVEVA, dr. dent. med. 8995-559
Saša PETEK, dr. dent. med. 8995-614

 

ZP ŠOŠTANJ – 03 588 16 40 (7.30 – 10.30)

ZP ŠOŠTANJ – ZOBNE AMBULANTE

Ana BOŽIČ,  dr. dent. med. 5881-114
Vjollca Ahmetaj, dr. dent. med. 5882-479

 

ZP ŠMARTNO OB PAKI – ZOBNE AMBULANTE

Mojca PUSOVNIK,  dr. dent. med. 8915-006

 

ZOBNI RTG – rentgensko slikanje zob

Anja ŠRAML, ing. rad. 8995-599

Spoštovani,
v kolikor boste z ambulanto komunicirali preko elektronske pošte, v sporočila ne navajajte občutljivih osebnih podatkov. Pri komunikaciji vam priporočamo da poskrbite za šifriranje podatkov, ki jih pošiljate.
Povezava na kratka navodila za šifriranje