Železo in UIBC (Prosta vezalna kapac. za železo)

Železo in UIBC (Prosta vezalna kapac. za železo)
18. septembra, 2018 Goran

Namen
Železo določamo za diagnostiko in spremljanje zdravljenja bolezni kot so anemije zaradi pomanjkanja železa, hemokromatoza, kronična ledvična bolezen, mikrocitna anemija (ki je lahko posledica nepravilnosti v metabolizmu železa ali hemoglobinopatij), makrocitna anemija (ki je lahko posledica pomanjkanja vitamina B12 in folne kisline) in normocitna anemija (ki je lahko posledica okvare ledvic-pomanjkanje eritropoetina), hemolitična anemija, hemoglobinopatija, bolezni kostnega mozga. TIBC nam pove maksimalno možno koncentracijo železa, ki ga lahko veže transferin.
Metoda
Fotometrično
Sinonimi
/

Klinična informacija
Zaužito železo se lahko absorbira le v Fe2+ obliki, pretežno v dvanajsterniku in tankem črevesju, zato se mora trivalentno železo Fe3+, ki se nahaja v hrani in je tudi vezano na hem, reducirati s pomočjo C vitamina. Po vstopu v mukozne celice, se Fe2+ veže na transportne snovi. Ceruloplazmin oksidira železo nazaj v Fe3+ še preden vstopi v plazmo in šele v tej obliki, vezan na transferin, vstopa v plazmo. Ena molekula transferina lahko prenaša največ dva Fe3+ iona. Serumsko železo je skoraj v celoti vezano na transferin.
Dodatna količina železa, ki bi se še lahko vezala na transferin imenujemo prosta vezalna sposobnost seruma za železo (UIBC). Vsota količine serumskega železa in UIBC, predstavlja celotno vezalno sposobnost seruma za železo (TIBC). TIBC nam pove maksimalno možno koncentracijo železa, ki ga lahko veže transferin. Železo določamo za diagnostiko in spremljanje zdravljenja bolezni kot so anemije zaradi pomanjkanja železa, hemokromatoza, kronična ledvična bolezen, mikrocitna anemija (ki je lahko posledica nepravilnosti v metabolizmu železa ali hemoglobinopatij), makrocitna anemija (ki je lahko posledica pomanjkanja vitamina B12 in folne kisline) in normocitna anemija (ki je lahko posledica okvare ledvic-pomanjkanje eritropoetina), hemolitična anemija, hemoglobinopatija, bolezni kostnega mozga. Serumski TIBC niha v primeru nepravilnosti v metabolizmu železa. V primeru anemije zaradi pomanjkanja železa je TIBC zvišan in je nasičenost transferina znižana na 15% ali manj. Znižano serumsko železo skupaj z znižanim TIBC je značilno za anemijo, ki je posledica kroničnih bolezni, malignih tumorjev in okužb. V primeru dedne hemokromatoze*, so serumske koncentracije železa običajno zvišane, tudi nasičenost transferina je nad 60%. Pri napredovani, prekomerni obremenitvi telesa z železom, lahko doseže nasičenost transferina tudi več kot 90%. *Dedna hemokromatoza je zelo pogosta dedna bolezen pri belcih, nepravilnosti v genih določajo na http://www.ffa.uni-lj.si/fakulteta/organiziranost/katedre/katedra-za-klinicno-biokemijo/laboratorij-za-molekularno-diagnostiko/seznam-laboratorijskih-preiskav-in-storitev/hfe (dostop junij 2018).
Orientacijske referenčne vrednosti
Referenčne vrednosti za železo: od 5,83 – 34,5 μmol/L
Referenčne vrednosti za UIBC:
Ženske: od 24,2 – 70,1 µmol/L
Moški: od 22,3 – 61,7 µmol/L
Referenčne vrednosti za nasičenost transferina: od 20 – 50%
Opozorilo in previdnost!
Preiskovanec naj ne uživa prehranskih dodatkov, ki vsebujejo železo, vsaj 24 ur pred odvzemom. Odvzem na tešče (12 ur) v dopoldanskih urah!

Reference
Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Edited by CA Burtis, ER Ashwood. Philadelphia, WB Saunders Company. 1999
Navodila proizvajalca reagenta

Železo: 3 EUR
UIBC: 6 EUR

Tip vzorca
Serum
Zahteve vzorca
Epruveta:
Zaželjeno: Serumska epruveta z rumenim ali rumeno/rdečim pokrovom, z gelskim separatorjem
Sprejemljivo: Serumska epruveta z rdečim pokrovom, brez gela
Volumen vzorca: 1 mL
Navodila ob odvzemu krvi:
1. Odvzem na tešče (12ur) in dopoldan.
2. Serumska epruveta z gelom mora biti scentrifugirana v roku 2 ur po odvzemu.
3. Serumska epruveta z rdečim pokrovom, brez gela mora biti scentrifugirana in serum oddeljen (alikvotiran) v roku 2 ur po odvzemu.
Preiskovanec naj ne uživa prehranskih dodatkov, ki vsebujejo železo, vsaj 24 ur pred odvzemom.
Stabilnost vzorca
Vzorec (ne hemoliziran in ločen od celic) je stabilen 4 dni na sobni temperaturi (15 – 25°C), 7 dni v hladilniku (2 – 8°C).

Velikost pisave
Barvni kontrast