Trigliceridi

Trigliceridi
18. septembra, 2018 Goran

Namen
Trigliceride določamo za ocenjevanje tveganja za srčno – žilna obolenja, ob zvišani vrednosti holesterola.
Metoda
Encimska/kolorimetrična
Sinonimi
/

Klinična informacija
Meritve trigliceridov so namenjene ugotavljanju in zdravljenju bolezni presnove lipidov in nekaterih endokrinih bolezni, kot je diabetes mellitus, nefroza in obstrukcija jeter.
Orientacijske referenčne vrednosti

Parameter Zaželena vrednost Mejna vrednost Tvegana vrednost Visoko tvegana vrednost
Holesterol do 5,2 mmol/l 5,21-6,2 mmol/l nad 6, 21 mmol/l
V tej skupini je približno polovica odraslih. V tej skupini je približno tretjina odraslih.* V tej skupini je približno 17% odraslih.**
LDL-holesterol do 3,31 mmol/l 3,32-4,10 mmol/l 4,11-4,85 mmol/l več kot 4,86 mmol/l
HDL-holesterol več kot 1,0 mmol/l
Trigliceridi do 1,69 mmol/l 1,70-2,24 mmol/l 2,25-5,61 mmol/l več kot 5,62 mmol/l

* Rahlo povečano tveganje za koronarno bolezen. Priporoča se sprememba v prehrani. Večje spremembe so potrebne, če je koronarna bolezen že prisotna v družini.
** Obstaja dvakrat večje tveganje za koronarno bolezen. Potrebne so večje spremembe v življenjskem slogu, razmisliti je treba o zdravljenju z zdravili.
Opozorilo in previdnost!
Preiskovanec naj ne je vsaj 12 do 14 ur pred odvzemom krvi, odvzem na tešče!

Reference
J.Osredkar, J.Marc;Laboratorijska medicina I.;učbenik za študente medicine, farmacije in laboratorijske medicine;UL FFA;april 2012
Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood. St. Louis, MO: Elsevier Saunders, 2012
Navodila proizvajalca reagenta

4 EUR

Tip vzorca
Serum
Zahteve vzorca
Epruveta:
Zaželjeno: Serumska epruveta z rumenim ali rumeno/rdečim pokrovom, z gelskim separatorjem
Sprejemljivo: Serumska epruveta z rdečim pokrovom, brez gela
Volumen vzorca: 0.5 mL
Navodila po odvzemu krvi:
1. Serumska epruveta z gelom mora biti scentrifugirana v roku 2 ur po odvzemu.
2. Serumska epruveta z rdečim pokrovom, brez gela mora biti scentrifugirana in serum oddeljen (alikvotiran) v roku 2 ur po odvzemu.
Stabilnost vzorca
Vzorec (serum, plazma) je stabilen 7 dni na sobni temperaturi in 7dni v hladilniku (2 – 8°C) .