Sečnina

Sečnina
18. septembra, 2018 Goran

Namen
Ugotavljanje nepravilnosti v delovanju ledvic in spremljanje delovanja ledvic.
Metoda
Fotometrično – ureaza/glutamat dehidrogenaza-kinetični test
Sinonimi
/

Klinična informacija
Ugotavljanje nepravilnosti v delovanju ledvic in spremljanje delovanja ledvic. Sečnina nastaja v jetrih (cikel uree), nato se prenese v kri in se izloči preko ledvic. Stopnja izločanja sečnine je odvisna od pretoka krvi skozi ledvične glomerule in od stopnje nastajanja urina. Z urinom se izloči 60% sečnine. Zvišana koncentracija sečnine v krvi nakazuje na znižano ledvično funkcijo, akutne in kronične ledvične bolezni, postrenalne obstrukcije. Znižana koncentracija sečnine v krvi pa je lahko pokazatelj jetrnih obolenj, nizko proteinske oziroma ogljikohidratne diete, malabsorpcijskih stanj (celiakija).
Orientacijske referenčne vrednosti
od 2,76 – 8,07 mmol/L

Opozorilo in previdnost!
/
Reference
Navodila proizvajalca reagenta

2 EUR

Tip vzorca
Serum
Zahteve vzorca
Epruveta:
Zaželjeno: Serumska epruveta z rumenim ali rumeno/rdečim pokrovom, z gelskim separatorjem
Sprejemljivo: Serumska epruveta z rdečim pokrovom, brez gela
Volumen vzorca: 0.5 mL
Navodila po odvzemu krvi:
1. Serumska epruveta z gelom mora biti scentrifugirana v roku 2 ur po odvzemu.
2. Serumska epruveta z rdečim pokrovom, brez gela mora biti scentrifugirana in serum oddeljen (alikvotiran) v roku 2 ur po odvzemu.
Stabilnost vzorca
Vzorec (ne hemoliziran in ločen od celic) je stabilen 7 dni na sobni temperaturi in 7 dni v hladilniku (2 – 8°C).