Kreatinin z oGF

Kreatinin z oGF
18. septembra, 2018 Goran

Namen
Ugotavljanje nepravilnosti v delovanju ledvic in spremljanje delovanja ledvic. Zvišane koncentracije kreatinina nakazujejo na akutno in kronično ledvično odpoved, obstrukcijo (zaporo) sečnih poti. Vzrok znižanih vrednosti koncentracije kreatinina v krvi je lahko v mišični distrofiji.
Merilo ledvične funkcije je tudi ocena glomerulne filtracije (oGF). Spremenjena-zmanjšana je še pred pojavom prvih kliničnih znakov. Predstavlja izločevalno sposobnost ledvic, ki je sorazmerna masi delujočih nefronov.
Metoda
Encimska metoda, sledljiva do IDMS
Sinonimi
/

Klinična informacija
Nivo kreatinina kaže na generalno delovanje ledvic. Z normalno celično presnovo znotraj mišic kreatinin ves čas nastaja in prehaja iz krvi v ledvica in se nato izloča preko urina. Nivo kreatinina v krvi se spremeni (zviša) ko postanejo ledvice nezmožne za delovanje. Zvišane koncentracije kreatinina nakazujejo na akutno in kronično ledvično odpoved, obstrukcijo (zaporo) sečnih poti. Vzrok znižanih vrednosti koncentracije kreatinina v krvi je lahko v mišični distrofiji.
Merilo ledvične funkcije je tudi ocena glomerulne filtracije (oGF). Spremenjena-zmanjšana je še pred pojavom prvih kliničnih znakov. Predstavlja izločevalno sposobnost ledvic, ki je sorazmerna masi delujočih nefronov. Natančnost ocene ledvične funkcije je še posebej pomembna pri odkrivanju zgodnjih stopenj kronične ledvične bolezni, pri prilagajanju odmerkov zdravil, ki se izločajo preko ledvic, pri spremljanju ledvične funkcije oseb s presajeno ledvico in pred uporabo nefrotoksičnih radioloških kontrastnih sredstev, potrebnih v različnih diagnostičnih postopkih.
Orientacijske referenčne vrednosti
Vrednosti kreatinina:
Moški: 62 – 106 µmol/L
Ženske: 44 – 80 µmol/L
Opredelitev Kronične Ledvične Bolezni po smernicah K/DOQI:
oGF >90 ml/min/1,73m²; normalna ali povečana Glomerulna Filtracija
oGF 60-89 ml/min/1,73m²; blago zmanjšana Glomerulna Filtracija
oGF 30-59 ml/min/1,73m²; srednje močno zmanjšana Glomerulna Filtracija
oGF 15-29 ml/min/1,73m²; močno zmanjšana Glomerulna Filtracija

Opozorilo in previdnost!
Predanalitični dejavniki, ki vplivajo na vrednosti kreatinina v vzorcu krvi:


Reference
http://www.szkklm.si/assets/images/upload/PP_9_2009.pdf
https://ukcl.biarti.si/document/dejavniki,-ki-lahko-vplivajo-na-preiskave
(dostop september 2018)
Navodila proizvajalca reagenta

4 EUR

Tip vzorca
Serum
Zahteve vzorca
Epruveta:
Zaželjeno: Serumska epruveta z rumenim ali rumeno/rdečim pokrovom, z gelskim separatorjem
Sprejemljivo: Serumska epruveta z rdečim pokrovom, brez gela
Volumen vzorca: 0.5 mL
Navodila po odvzemu krvi:
1. Serumska epruveta z gelom mora biti scentrifugirana v roku 2 ur po odvzemu.
2. Serumska epruveta z rdečim pokrovom, brez gela mora biti scentrifugirana in serum oddeljen (alikvotiran) v roku 2 ur po odvzemu. ”
Stabilnost vzorca
Vzorec (ne hemoliziran in ločen od celic) je stabilen 7 dni na sobni temperaturi in 7 dni v hladilniku (2 – 8°C).