Hemogram

Hemogram
18. septembra, 2018 Goran

Namen
S krvno sliko lahko ugotovimo različne bolezni, predvsem vnetne procese in bolezni krvotvornih organov (npr. slabokrvnost – anemije,…). Za pravilno vrednotenje je pri sumu na bolezen krvotvornih organov potrebno vedno napraviti celotno krvno sliko (hemogram + diferencialna krvna slika).
Metoda
Avtomatizirana hematološka analiza, kombinacija hidrodinamičnega fokusiranja, pretočne citometrije in načinom SLS za določanje hemoglobina.
Sinonimi
Krvna slika, KS

Klinična informacija
Krvno sliko lahko razdelimo na eritrocitno, levkocitno krvno sliko, trombocitno krvno sliko in število retikulocitov.

Eritrocitno krvno sliko predstavljajo število eritrocitov, hematokrit, koncentracija hemoglobina in eritrocitni indeksi. Eritrociti so celice rdeče vrste, ki vsebujejo hemoglobin. V krvnem obtoku prežive 120 dni. Glede na količino in koncentracijo vsebovanega hemoglobina so eritrociti različno obarvani. Njihove lastnosti nam opišejo MCV (povprečni volumen eritrocitov), MCH (povprečna količina hemoglobina v eritrocitu), MCHC (povprečna koncentracija hemoglobina v volumnu eritrocita), RDW (porazdelitev eritrocitov po volumnu), HCT (hematokrit). Hemoglobin je tetramer, sestavljen iz 4 polipeptidnih verig in 4 molekul hema. Hem je vezan na eno polipeptidno verigo, v sredini hema je Fe2+, ki veže molekulo O2. Hemoglobin je sestavljen iz 4 proteinskih podenot, ki vsebujejo hem in predstavlja rdeče pigmentiran protein v eritrocitu. Njegova glavna vloga je transport kisika in ogljikovega dioksida v krvi. S pomočjo eritrocitnih konstant lahko določimo značilnosti eritrocitov, kot sta velikost (volumen) in obarvanost (količina in koncentracija hemoglobina v eritrocitu). Z njimi si pomagamo pri opredelitvi posameznih oblik anemij.
Levkocitna krvna slika predstavlja število levkocitov ter delež posameznih vrst levkocitov: granulocitov (nevtrofilni, eozinofilni, bazofilni), limfocitov, monocitov in nezrelih granulocitov (IG), med katere uvrščamo promielocite, mielocite in metamielocite.

Trombocitna krvna slika predstavlja trombocite, ki nastanejo z razpadom robnega dela citoplazme megakariocitov. V krvnem obtoku preživijo 8 – 10 dni in sodelujejo pri hemostazi.

Retikulociti predstavljajo najmlajše eritrocite sproščene iz kostnega mozga, ki še vsebujejo rRNA.

Orientacijske referenčne vrednosti
• Levkociti: 4 – 10 109/L
• Eritrociti: M: 4,5 – 6,3 1012/L; Ž: 4,2 – 5,4 1012/L
• Hemoglobin: M: 140 – 180 g/L; Ž: 120 – 160 g/L
• Hematokrit: M: 0,40 – 0,54; Ž: 0,37 – 0,47
• MCV: 81 -94 fl
• MCH: 26 – 32 pg
• MCHC: 310 – 350 g/L
• RDW: M: 11,6 – 14,3; Ž: 11,6 – 15,1
• Trombociti: 140 – 340 109/L
• MPV: M: 9,7 – 11,9; Ž: 9,6 – 12,0
• Eritroblasti: 0,00/100 levkocitov

Opozorilo in previdnost!
/
Reference
Interna medicina: Bolezni krvi in krvotvornih organov (avtorji: D. Andoljšek, P. Černelč, U. Mlakar, M. Modic, T. Pajič, H. Podgornik, I. Preložnik Zupan, J. Pretnar, S. Zver)

2 EUR

Tip vzorca
Polna kri
Zahteve vzorca
Epruveta:
Zaželjeno: K2EDTA ali K3EDTA epruveta z vijoličnim zamaškom
Volumen vzorca: 500 uL do 3 mL
Navodila po odvzemu krvi:
1. Epruveto z vzorcem krvi je potrebno takoj po odvzemu dobro premešati, da antikoagulant prepreči koagulacijo ali nastajanje mikrokoagulov.”
Stabilnost vzorca
Vzorec je za analizo primeren do 2 ur, če shranjen na sobni temperaturi (15-25°C), 8 ur, če shranjen v hladilniku (2-8°C).