HDL Holesterol

HDL Holesterol
18. septembra, 2018 Goran

Namen
Za ocenjevanje tveganja za srčno – žilna obolenja.
Metoda
Encimska/kolorimetrična
Sinonimi
/

Klinična informacija
Lipide delimo po gostoti na: hilomikrone, VLDL (lipoproteini zelo nizke gostote), LDL (lipoproteini nizke gostote), HDL (lipoproteini visoke gostote).
Naloga HDL holesterola v presnovi lipidov, je odstranjevanje in transport holesterola iz perifernih organov v jetra. V jetrih iz holesterola nastajajo žolčne kisline, ki se preko žolčevoda izločajo v prebavni trak.
Spremljanje koncentracije HDL-holesterola je klinično pomembno, saj je dokazana tesna povezava med koncentracijo HDL-holesterola in tveganjem za aterosklerozo. Zvišane vrednosti HDL-holesterola omogočajo zaščito pred pojavom koronarnih srčnih bolezni, medtem ko znižane vrednosti, še posebej v kombinaciji z zvišanimi vrednostmi trigliceridov, povečajo tveganje za srčno – žilne bolezni. Močno zvišane vrednosti HDL-holesterola so lahko odraz prejemanja zdravil, kot so nadomestna hormonska terapija, kronično obolenje ledvic ali oblike kronične zastrupitve (kot npr.: z alkoholom, visoko kaloričnim obrokom ali industrijskimi kemikalijami vključno s pesticidi).
Zelo nizke vrednosti HDL-holesterola lahko povežemo tudi z boleznimi jeter.
Orientacijske referenčne vrednosti

Parameter Zaželena vrednost Mejna vrednost Tvegana vrednost Visoko tvegana vrednost
Holesterol do 5,2 mmol/l 5,21-6,2 mmol/l nad 6, 21 mmol/l
V tej skupini je približno polovica odraslih. V tej skupini je približno tretjina odraslih.* V tej skupini je približno 17% odraslih.**
LDL-holesterol do 3,31 mmol/l 3,32-4,10 mmol/l 4,11-4,85 mmol/l več kot 4,86 mmol/l
HDL-holesterol več kot 1,0 mmol/l
Trigliceridi do 1,69 mmol/l 1,70-2,24 mmol/l 2,25-5,61 mmol/l več kot 5,62 mmol/l

* Rahlo povečano tveganje za koronarno bolezen. Priporoča se sprememba v prehrani. Večje spremembe so potrebne, če je koronarna bolezen že prisotna v družini.
** Obstaja dvakrat večje tveganje za koronarno bolezen. Potrebne so večje spremembe v življenjskem slogu, razmisliti je treba o zdravljenju z zdravili.

Opozorilo in previdnost!
“Preiskovanec naj ne je vsaj 12 do 14 ur pred odvzemom krvi, odvzem na tešče!

Reference
J.Osredkar, J.Marc;Laboratorijska medicina I.;učbenik za študente medicine, farmacije in laboratorijske medicine;UL FFA;april 2012
Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood. St. Louis, MO: Elsevier Saunders, 2012
Navodila proizvajalca reagenta

3 EUR

Tip vzorca
Serum
Zahteve vzorca
Epruveta:
Zaželjeno: Serumska epruveta z rumenim ali rumeno/rdečim pokrovom, z gelskim separatorjem
Sprejemljivo: Serumska epruveta z rdečim pokrovom, brez gela
Volumen vzorca: 0.5 mL
Navodila po odvzemu krvi:
1. Serumska epruveta z gelom mora biti scentrifugirana v roku 2 ur po odvzemu.
2. Serumska epruveta z rdečim pokrovom, brez gela mora biti scentrifugirana in serum oddeljen (alikvotiran) v roku 2 ur po odvzemu. ”
Stabilnost vzorca
Vzorec je stabilen 7 dni v hladilniku (2 – 8°C) in 30 dni zamrznjen (-60 – -80°C).