Glikiran hemoglobin (HbA1c)

Glikiran hemoglobin (HbA1c)
18. septembra, 2018 Goran

Namen
HbA1c je laboratorijska preiskava, s katero merimo povprečno koncentracijo krvnega sladkorja v obdobju zadnjih 2 do 3 mesecev.
Metoda
Imunoturbidimetrična
Sinonimi
/

Klinična informacija
HbA1c je glikiran hemoglobin, ki nastane po vezavi različnih sladkorjev na molekulo hemoglobina. V eritrocitih relativna količina HbA, ki se je preoblikovala v HbA1c, raste glede na povprečno koncentracijo glukoze v krvi. Glede na to, da je povprečna življenjska doba eritrocitov 100 do 120 dni, HbA1c odraža povprečno koncentracijo glukoze v serumu v obdobju 2 do 3 mesecev. HbA1c je tako primeren parameter, s katerim spremljamo dolgoročne povprečne koncentracije glukoze v krvi pri sladkornih bolnikih.
Tveganje za zaplete kot posledica neurejene sladkorne bolezni so diabetična nefropatija in retinopatija. Skladno z njegovo vlogo (je indikator povprečne koncentracije glukoze v krvi), HbA1c služi kot napovednik razvoja morebitnih zapletov neurejene bolezni sladkornih bolnikov. Za redno spremljanje bolnikov, zadostuje določanje HbA1c vsakih 3 do 4 mesece.
Orientacijske referenčne vrednosti
po IFCC: 29 – 42 mmol/mol; po DCCT/NGSP: 4,8 – 5,9 %; Ciljno vrednost HbA1c za posameznega bolnika s sladkorno boleznijo določi zdravnik v soglasju z bolnikom
Opozorilo in previdnost!
/
Reference
http://endodiab.si/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/3.-Diagnoza-SB.pdf (dostop september 2018)

10 EUR

Tip vzorca
Polna kri
Zahteve vzorca
Epruveta:
Zaželjeno: K2EDTA ali K3EDTA epruveta z vijoličnim zamaškom
Volumen vzorca: 500 uL do 3 mL
Navodila po odvzemu krvi:
1. Epruveto z vzorcem krvi je potrebno takoj po odvzemu dobro premešati, da antikoagulant prepreči koagulacijo ali nastajanje mikrokoagulov.”
Stabilnost vzorca
Vzorec je stabilen 3 dni na sobni temperaturi (15 – 25°C), 7 dni v hladilniku (2 – 8°C), 6 mesecev zamrznjen.