Feritin

Feritin
18. septembra, 2018 Goran

Namen
Pomoč pri ugotavljanju stanj kot sta pomanjkanje železa ali preobremenitev (prekomerna koncentracija) z železom.
Razlikovanje med anemijo zaradi pomanjkanja železa in anemijo zaradi kronične bolezni.
Metoda
Imunokemično
Sinonimi
/

Klinična informacija
Feritin je znotrajcelični protein, ki na kontroliran način shranjuje in sprošča železo. Pri človeku prepreči pomanjkanje oz. preveliko prisotnost železa v krvi. Feritin vsebuje do 23% železa. Prosto železo je za celice škodljivo, saj katalizira nastajanje prostih radikalov iz reaktivnih kisikovih pojavnih oblik, zato ga feritin in hemosiderin skladiščita. Pri pacientih z anemijo zaradi pomanjkanja železa, lahko določimo znižane serumske koncentracije feritina – približno eno desetino normalnih vrednosti, pri pacientih s hemokromatozo* (presežek železa) pa so serumske koncentracije feritina veliko višje od normalnih. Feritin je reaktant akutne faze, kar pomeni, da se njegova serumska koncentracije lahko zviša tudi zaradi kroničnega vnetja in v takšnem stanju ne odraža realnih zalog železa v telesu.

*Dedna hemokromatoza je zelo pogosta dedna bolezen pri belcih, nepravilnosti v genih določajo na http://www.ffa.uni-lj.si/fakulteta/organiziranost/katedre/katedra-za-klinicno-biokemijo/laboratorij-za-molekularno-diagnostiko/seznam-laboratorijskih-preiskav-in-storitev/hfe (dostop junij 2018).
Orientacijske referenčne vrednosti
Moški (20 – 60 let): 30 – 400 µg/L
Ženske (17 – 60 let): 13 – 150 µg/L
Opozorilo in previdnost!
/
Reference
Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO, Elsevier Saunders, 2012, pp 985-1030
Navodila proizvajalca reagenta

11 EUR

Tip vzorca
Serum
Zahteve vzorca
Epruveta:
Zaželjeno: Serumska epruveta z rumenim ali rumeno/rdečim pokrovom, z gelskim separatorjem
Sprejemljivo: Serumska epruveta z rdečim pokrovom, brez gela
Volumen vzorca: 1 mL
Navodila ob odvzemu krvi:
1. Serumska epruveta z gelom mora biti scentrifugirana v roku 2 ur po odvzemu.
2. Serumska epruveta z rdečim pokrovom, brez gela mora biti scentrifugirana in serum oddeljen (alikvotiran) v roku 2 ur po odvzemu.
Stabilnost vzorca
Vzorci so stabilni 7 dni na 2 – 8 °C, 12 mesecev pri – 20 ° C.