C-reaktivni protein (CRP)

C-reaktivni protein (CRP)
18. septembra, 2018 Goran

Namen
C-reaktivni protein določamo pri ugotavljanju sistemskega vnetnega procesa, ugotavljanju bakterijske okužbe in ocenjevanju odziva posameznika na antibiotično terapijo ter za razlikovanje med aktivno in neaktivno fazo bolezni s sočasno okužbo.
Metoda
Imunoturbidimetrično
Sinonimi
CRP

Klinična informacija
C-reaktivni protein (CRP) je eden izmed najbolj občutljivih reaktantov akutne faze vnetja. Nastaja v jetrih. Pospeši telesne nespecifične imunske obrambne mehanizme, aktivira mehanizem komplementa in pomaga uničevati patogene mikroorganizme s povečano fagocitozo. Zvišane vrednostu CRP-ja lahko pogosto zasledimo pred kliničnimi simptomi, vključno z vročino.
Zvišane vrednosti CRP so sicer nespecifične in jih uporabljamo pri ugotavljanju sistemskega vnetnega procesa, pri ocenjevanju uspešnosti terapije z antibiotiki pri bakterijski okužbi, za ugotavljanje znotrajmaternične okužbe, za razlikovanje med aktivno in neaktivno fazo bolezni s sočasno okužbo (npr. pri preiskovancih, ki imajo sistemski lupus eritematozus ali ulcerozni kolitis), za terapevtsko spremljanje revmatične bolezni in oceno proti-vnetne terapije, za določitev postoperativnih zapletov v zgodnji fazi kot so okužbe ran, tromboze, pljučnice.

Po začetku nastopa akutne faze vnetja, se koncentracija CRP zelo hitro in močmo zviša (znotraj 6 – 12 ur in doseže maksimum po 24 – 48 urah). Koncentracije CRP-a višje od 100 mg/L povezujemo z resno obliko bolezni (travma) ali hudo okužbo (sepsa).
Orientacijske referenčne vrednosti
do 5,0 mg/L
Opozorilo in previdnost!
Ob okužbi je lahko odziv telesa z nastankom CRP manj izrazit pri pacientih, ki imajo bolezni jeter.
Zvišane koncentracije CRP so nespecifične in jih je potrebno interpretirati skupaj s klinično sliko.

Reference
Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012
Navodila proizvajalca reagenta

3 EUR

Tip vzorca
Serum, plazma
Zahteve vzorca
Epruveta:
Zaželjeno: Serumska epruveta z rumenim ali rumeno/rdečim pokrovom, z gelskim separatorjem
Sprejemljivo: Serumska epruveta z rdečim pokrovom, brez gela
Volumen vzorca: 0.5 mL
Navodila po odvzemu krvi:
1. Serumska epruveta z gelom mora biti scentrifugirana v roku 2 ur po odvzemu.
2. Serumska epruveta z rdečim pokrovom, brez gela mora biti scentrifugirana in serum oddeljen (alikvotiran) v roku 2 ur po odvzemu.
Stabilnost vzorca
Vzorec je stabilen 11 dni na sobni temperaturi (15 – 25°C), 2 meseca v hladilniku (2 – 8°C) in 3 leta zamrznjen (-15 – -25°C).