Bilirubin direktni

Bilirubin direktni
18. septembra, 2018 Goran

Namen
Direktni bilirubin določamo v pomoč pri ocena zlatenice in delovanja jeter.
Metoda
Fotometrična/Diazo
Sinonimi
/

Klinična informacija
V retikuloendotelijskem sistemu (celoten sistem tkivnih makrofagov in krvnih monocitov), predvsem v vranici, se razgrajujejo odmrli eritrociti. Sproščeni hemoglobin razpade na globin in hem, slednji se metabolizira do bilirubina, ki se v krvi veže na albumin in tak prehaja v jetra. V jetrih se bilirubin veže z glukoronsko kislino, tako postane topen v vodi in se preko žolca izloča iz telesa preko prebavnega traku. Nekaj konjugiranega bilirubina gre tudi v sistemsko cirkulacijo, zato je normalno prisoten tudi v plazmi, ker je v vodi topen se izloča v urin.
Pri boleznih, kjer je sinteza bilirubina hitrejša kot njegova presnova v jetrih, kot je hemolitična anemija ali pa še nezrela jetra (novorojenčki), so v plazmi zvišane vrednosti indirektnega (nekonjugiranega) bilirubina, medtem ko bolezni kot je obstrukcija žolčevoda ali poškodbe jeter, povzročijo zvišanje obeh, direktnega in indirektnega bilirubina.

Orientacijske referenčne vrednosti
Zaželena vrednost do 5 µmol/L
Opozorilo in previdnost!
Močno hemolizirane vzorce seruma bomo zavrnili, saj hemoglobin inhibira diazo reakcijo in vodi v lažno znižane vrednosti.
Reference
Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Edited by CA Burtis, ER Ashwood. Philadelphia, WB Saunders Company, 1994
Navodila proizvajalca reagenta

Orientacijsko vrednost nekonjugiranega bilirubina lahko izračunamo tako, da od analitično določene vrednosti za Bilirubin celotni odštejemo analitično določeno vrednost Bilirubin direktni.

3 EUR

Tip vzorca
Serum
Zahteve vzorca
Epruveta:
Zaželjeno: Serumska epruveta z rumenim ali rumeno/rdečim pokrovom, z gelskim separatorjem
Sprejemljivo: Serumska epruveta z rdečim pokrovom, brez gela
Volumen vzorca: 0.5 mL
Navodila po odvzemu krvi:
1. Serumska epruveta z gelom mora biti scentrifugirana v roku 2 ur po odvzemu. Vzorec je potrebno zaščititi pred svetlobo!
2. Serumska epruveta z rdečim pokrovom, brez gela mora biti scentrifugirana in serum oddeljen (alikvotiran) v roku 2 ur po odvzemu. Vzorec je potrebno zaščititi pred svetlobo!
Stabilnost vzorca
Vzorec (ne hemoliziran in ločen od celic) je stabilen 2 dni na sobni temperaturi (15-25°C), 7 dni v hladilniku pri temperaturi 2 – 8°C, na zmrzišču (-15 – -25)°C 6 mesecev.