KDO SMO?

Zaposleni

Jerneja Čretnik, diplomirana delovna terapevtka

Diplomirala sem na Fakulteti za zdravstvo v Ljubljani, smer delovna terapija. V Zdravstvenem domu Velenje sem zaposlena od leta 1995.

Od vsega začetka sem članica tima razvojne ambulante, kamor so vključeni otroci z različnimi težavami. Pri svojem delu sodelujem tudi z vzgojitelji, učitelji ter šolskimi psihologi.

Delo z otroki zahteva specifična znanja in dodatna izobraževanja s področja ocenjevanja, obravnave otrok ter učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti. Nenehno se udeležujem seminarjev in učnih delavnic s področja delovne terapije pri otrocih s spektroavtistično motnjo ter otrocih z okvaro osrednega živčnega sistema.

Leta 2013 sem pridobila certifikat za izvajanje terapevtskega pristopa senzorne integracije.

Že več kot dvajset let izvajam tudi delovno terapijo z odraslimi pacienti v ambulanti ter na njihovem domu. Moje delo obsega ocenjevanje, zdravljenje, učenje samostojnosti in svetovanje pripomočkov ter prilagoditev okolja. Tudi s tega področja sem se vseskozi dodatno izobraževala.

Opravljen imam tečaj ocenjevanja in zdravljenja odraslih nevroloških bolnikov po metodi Bobath. Leta 2013 sem opravila tečaj in kalibracijo za standardiziran ocenjevalni test AMPS – ocenjevanje posameznikovih motoričnih in procesnih sposobnosti/spretnosti za samostojno življenje in delo.

V vsakem človeku vidim potencial, na katerem je potrebno graditi ter mu pomagati, da bo njegovo življenje lepše, boljše in kvalitetnejše.

 

Mojca Potočnik, diplomirana delovna terapevtka

Sem diplomirana delovna terapevtka. Po diplomi na Fakulteti za zdravstvo v Ljubljani, smer delovna terapija, sem se leta 2003 zaposlila v Zdravstvenem domu Velenje. Od takrat izvajam obravnave v okviru razvojne ambulante ter obravnave odraslih bolnikov  na domu in v ambulanti.

V okviru dela razvojne ambulante sodelujem z vzgojitelji, učitelji in ostalimi člani tima. Z dodatnimi izobraževanjem na področju ocenjevanja in obravnave otrok s posebnimi potrebami  sem pridobila številna nova znanja.

Udeležila sem se različnih  predavanj o delu z otroki s spektroavtistično motnjo: Združena pozornost pri otrocih z avtizmom, From diagnosis to early intervention in children with autism spectrum disorders, Zgodnja obravnava otrok z avtizmom in sorodnjimi motnjami, Uporaba metode ABA, Celostna obravnava oseb s spektroavtistično motnjo ter Otroci  s spektroavtistično motnjo (SAM) v vrtcu.

V letu 2013 sem opravila vse štiri module senzorne integracije in pridobila certifikat za izvajanje tega pristopa.

Od aprila 2017 do avgusta 2020 bom sodelovala  v  projektu Evropskega socialnega sklada »strokovni center VSI« za celostno obravnavo otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih okolij oziroma otrok in mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost zaradi različnih razlogov, predvsem pa otrok in mladostnikov z različnimi posebnimi potrebami s ciljem opolnomočenja in povečanja zmožnosti socialnih in kulturnih kompetenc.

Svoje delo imam rada.  Veselim se kadar otroci radi prihajajo  na  obravnavo, so srečni in napredujejo.