10. oktober – svetovni dan duševnega zdravja

10. oktober – svetovni dan duševnega zdravja
10. oktobra, 2019 zmajcek

10. oktobra obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja. Namen obeleževanja svetovnega dneva duševnega zdravja je opozarjanje širše javnosti o pomenu duševnega zdravja v družbi. Pomembna je skrb zase, ne le za telesno, temveč tudi za duševno zdravje.

Vsako leto je dan duševnega zdravja tudi vsebinsko obarvan in namenjen določeni populaciji ali temi. Letos je 10. oktober posvečen samomoru in preprečevanju samomorilnega vedenja. Slovenija sodi med tiste države, ki so zaradi samomora med bolj ogroženimi. Glede na umrljivost zaradi samomora je Slovenija namreč še vedno nad evropskim povprečjem, kljub sicer precejšnjemu upadu v zadnjih nekaj letih. Samomor v Sloveniji tako predstavlja velik družbeni in javnozdravstveni problem.
Večina ljudi, ki umrejo zaradi samomora, trpi zaradi duševne bolezni. Duševne težave in bolezni lahko prizadenejo vsakega izmed nas. Pomembno pa je vedeti, da obstajajo strategije pomoči in različne oblike zdravljenja.
Ob hudi duševni stiski ali prisotnosti samomorilnih misli je na voljo strokovna pomoč v organizacijah, ki nudijo neposredno pomoč. Lahko se obrnete na svojega osebnega zdravnika ali pa na naslednje telefonske številke:
112 – Center za obveščanje (za takojšnjo nujno pomoč)
116 123 – Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24h/dan)
116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med 12. in 20. uro)
01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj)

Za odrasle so v zdravstvenih domovih na voljo brezplačne delavnice »Podpora pri spoprijemanju z depresijo«, na voljo pa so tudi brezplačna svetovanja v svetovalnicah Posvet (info@posvet.org).

Psihologinje iz Centra za krepitev zdravja