Zdravo živim

Udeleženci pridobijo informacije o pomenu zdravega načina življenja (zdrave prehrane, telesne dejavnosti, opuščanje kajenja in tveganega/škodljivega pitja alkohola, obvladovanja stresa, spanja ipd.) za ohranjanje in krepitev zdravja, preprečevanje nastanka kroničnih bolezni oziroma za kakovostnejše življenje s kronično boleznijo. Prav tako pridobijo motivacijo in podporo za spremembo vedenja, povezanega z zdravjem.
Delavnica je namenjena odraslim posameznikom, ki jih zanima, kako spremeniti način življenja, ki bo koristil njihovemu zdravju.

Kdo se lahko udeleži delavnice:
odrasle osebe 19+, s prisotnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni (KB), ogroženi za razvoj KB ter kronični bolniki

Časovni obseg:
1 srečanje, ki traja 120 minut

Št. udeležencev v skupini:
10

Velikost pisave
Barvni kontrast