Promocija zdravja na delovnem mestu

Pridružite se aktivnim in uživajte v zdravju!

V Zdravstvenem domu Velenje smo vzpostavili Center za krepitev zdravja, kjer vam strokovnjaki svetujejo in vas podpirajo pri spreminjanju, z zdravjem povezanega vedenja.

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo – tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulativno delovno okolje, lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu.

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

Izbirate lahko med številnimi brezplačnimi delavnicami, v katerih boste pridobili znanja in veščine ter podporo pri spreminjanju življenjskega sloga (pri spreminjanju prehranjevalnih navad, krepitvi telesne dejavnosti, hujšanju, opuščanju kajenja, opuščanju tveganega/škodljivega pitja alkohola, učenju tehnik sproščanja) in pri krepitvi duševnega zdravja,.

Velikost pisave
Barvni kontrast