Individualno svetovanje za opuščanje kajenja

To je strokovno voden program opuščanja kajenja. Udeleženec dobi ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja. Individualno svetovanje je namenjeno tistim osebam, ki jim ne ustreza skupinsko svetovanje.

Kdo se lahko udeleži svetovanja:
vsi kadilci

Časovni obseg individualnega svetovanja:
6 tedenskih srečanj individualno, ki trajajo po 30 minut/svetovanje.

Št. udeležencev:
1

Velikost pisave
Barvni kontrast